Heerlen

Klik op de naam van het evenement voor meer informatie.

Titel 
Datum 
Locatie 
Vakgebied 
Erflaters van onze beschaving 5
21-09-2018
Roermond
Cultuurgeschiedenis

t/m  
30-11-2018

Plaats:  Roermond

Categorie:  

Vakgebied:  Cultuurgeschiedenis

Docent(en):

Erflaters van onze beschaving deel 5: Vroeg-moderne tijd De zeventiende eeuw was onze Gouden Eeuw, de eeuw van de trotse Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, van opkomend burgerdom en van handel als bron en voedingsbodem van welvaart en cultuur. Maar tegelijk was het ook de Grand Siècle, [...]

Bekijk
Erflaters van onze beschaving 1
21-09-2018
Heerlen
Cultuurgeschiedenis

t/m  
30-11-2018

Plaats:  Heerlen

Categorie:  

Vakgebied:  Cultuurgeschiedenis

Docent(en):

Athene, 5e eeuw voor Christus. In deze multidisciplinaire leergang, Erflaters van onze Beschaving brengen vijf Hovo docenten ieder vanuit hun vakgebied, en tegelijk in onderlinge afstemming, de richtingbepalende perioden van ons cultureel erfgoed voor het voetlicht aan de hand van [...]

Bekijk
Een kwestie van perspectief: literatuur en identiteit
26-09-2018
Maastricht
Literatuur

t/m  
05-12-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Literatuur

Docent(en):

Ook literaire schrijvers kunnen er niet omheen: waarom trekken mensen grenzen? In zes recente Nederlandse romans speelt de ondergeschiktheid van de mens aan de geschiedenis en zijn/haar herkomst een belangrijke rol. Wie meent bij welke kant te horen? Wanneer hoor je erbij en wanneer per se [...]

Bekijk
Beethoven, de drie scheppingsperioden
01-10-2018
Maastricht
Muziek

t/m  
29-10-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Muziek

Docent(en):

In vier luistercolleges volgen we deze Duitse componist uit de Weense klassieke school, representant van de (vroeg) romantiek. Beethoven is de eerste die de ordelijke klassieke vormregels die Haydn en Mozart hanteerden laat voor wat ze waren. Hij gooit de vaste delen van een symfonie om als hem [...]

Bekijk
Leesclub Latijn
02-10-2018
Maastricht
Latijn

t/m  
11-12-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Latijn

Docent(en):

Een cursus onthaast lezen Latijn. Voor sommigen van u misschien alleen een vak dat nu eenmaal moest om uw diploma te halen. Goeie ouwe tijd, dat wel. Maar toch vooral rijtjes stampen en urenlang met veel inspanning taaie, onbegrijpelijke zinnen omzetten in stroef Nederlands. U hebt destijds uw [...]

Bekijk
Latijn voor beginners (deel 3)
02-10-2018
Maastricht
Latijn

t/m  
11-12-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Latijn

Docent(en):

De wereld draait door. In hoog tempo. Daarom verlangen we soms hartstochtelijk naar een adempauze, naar aandacht en wat respijt. Meditatie en mindfulness zijn dan veel beproefde manieren om rust in lijf en leden te brengen. Maar u kunt misschien ook eens iets heel anders proberen: een [...]

Bekijk
Het postkoloniale denken
02-10-2018
Roermond
Filosofie

t/m  
11-12-2018

Plaats:  Roermond

Categorie:  

Vakgebied:  Filosofie

Docent(en):

In zijn boek Kritiek van de zwarte rede (2015) wijst de uit Kameroen afkomstige filosoof Achille Mbembe onmiddellijk aan het begin op de fundamentele ervaring van onze tijd, namelijk dat Europa niet langer het zwaartepunt van de wereld vormt. In deze cursus zullen we stilstaan bij de vraag wat [...]

Bekijk
Filosofen verklaren Gods dood
02-10-2018
Heerlen
Filosofie

t/m  
11-12-2018

Plaats:  Heerlen

Categorie:  

Vakgebied:  Filosofie

Docent(en):

Als Nietzsche in ‘De vrolijke wetenschap’ de dood van God verkondigt, veroorzaakt hij een beving in de filosofie waarvan de naschokken tot op heden nog duidelijk voelbaar zijn. Door deze ‘grootse gebeurtenis’, die haar schaduwen nog steeds over het Avondland werpt, is het aangezicht [...]

Bekijk
Morele objectiviteit: illusie of vanzelfsprekend?
04-10-2018
Maastricht
Filosofie

t/m  
13-12-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Filosofie

Docent(en):

De vele en intense discussies over morele kwesties, het geven van redenen voor of tegen een morele opvatting of beslissing, dit alles is alleen te begrijpen tegen de achtergrond van de veronderstelling dat morele uitspraken waar zijn of een objectieve betekenis hebben. Waarom komen dan veel [...]

Bekijk
Erflaters van onze beschaving 7
05-10-2018
Maastricht
Cultuurgeschiedenis

t/m  
14-12-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Cultuurgeschiedenis

Docent(en):

Het debacle van de Franse revolutie had laten zien dat ideeën en idealen, hoe mooi ook, geen eeuwigheidswaarde hebben. Aan het einde van de 18e eeuw steken Robespierre en zijn ‘Terreur’ een spaak in het wiel van de ratio van de ‘philosophes’ en van het vooruitgangsgeloof van de Verlichting. En [...]

Bekijk
Misverstanden rond de oerknal
05-10-2018
Heerlen
Natuurwetenschap

t/m  
09-11-2018

Plaats:  Heerlen

Categorie:  

Vakgebied:  Natuurwetenschap

Docent(en):

Rond de oerknal en het uitdijende heelal bestaan heel wat misvattingen. Die worden allereerst veroorzaakt door een te letterlijke opvatting van de – in feite – onjuiste term ‘oerknal’. Deze term suggereert ook dat het heelal een centrum heeft, wat niet het geval is. Uit de oerknal [...]

Bekijk
Willem I, Willem II en Willem III koningen van Nederland in de 19e eeuw
23-10-2018
Roermond
Geschiedenis

t/m  
06-11-2018

Plaats:  Roermond

Categorie:  

Vakgebied:  Geschiedenis

Docent(en):

Tussen roddel en adoratie De levens van de eerste Oranje koningen in de negentiende eeuw zijn op zijn minst kleurrijk te noemen. De werklustige Willem I, bekend als Koning-Koopman en Kanalen-koning, die na achtentwintig jaar afstand doet van de troon, bijzonder teleurgesteld over de afscheiding [...]

Bekijk
Midden-Europa, een verloren continent
24-10-2018
Maastricht
Geschiedenis

t/m  
28-11-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Geschiedenis

Docent(en):

In deze cyclus gaan we op zoek naar de wortels van de smeltkroes die Midden-Europa eeuwenlang is geweest. We staan stil bij de hoogtijdagen van het laatmiddeleeuwse Boheemse koninkrijk, bij de Poolse Gouden Eeuw onder de Jagiellonen, bij de Zweedse, Pruisische, Ottomaanse, Russische en [...]

Bekijk
Midden-Europa, een verloren continent
24-10-2018
Roermond
Geschiedenis

t/m  
28-11-2018

Plaats:  Roermond

Categorie:  

Vakgebied:  Geschiedenis

Docent(en):

In deze cyclus gaan we op zoek naar de wortels van de smeltkroes die Midden-Europa eeuwenlang is geweest. We staan stil bij de hoogtijdagen van het laatmiddeleeuwse Boheemse koninkrijk, bij de Poolse Gouden Eeuw onder de Jagiellonen, bij de Zweedse, Pruisische, Ottomaanse, Russische en [...]

Bekijk
Scandinavian Design: Themadag plus excursie
24-10-2018
Heerlen
Cultuur- en interieurgeschiedenis

t/m  
25-10-2018

Plaats:  Heerlen

Categorie:  

Vakgebied:  Cultuur- en interieurgeschiedenis

Docent(en):

Vakmanschap, eenvoud, functionaliteit en de relatie met de natuur kenmerken het Scandinavian Design. Geïnspireerd door Arts and Crafts en Bauhaus ontwikkelen noordelijke ontwerpers vanaf begin 20e eeuw een eigen modernistische stijl. De zeer bewuste marketingstrategie vanuit de overheden [...]

Bekijk
Simply Scandinavian: Bezoek aan Textielmuseum Tilburg
25-10-2018
Excursies
Cultuur- en interieurgeschiedenis

t/m  
25-10-2018

Plaats:  Tilburg

Categorie:  

Vakgebied:  Cultuur- en interieurgeschiedenis

Docent(en):

De tentoonstelling ‘Simply Scandinavian – Nordic Design 1945-2018’ toont een overzicht van het meest iconische en Scandinavische design uit deze periode. Aan de hand van vijf thema’s worden meubels, textiel en interieurproducten uit Zweden, Denemarken en Finland gepresenteerd. Vakmanschap, [...]

Bekijk
La Grande Guerre… voorbij!
29-10-2018
Maastricht
Muziek

t/m  
31-10-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Muziek

Docent(en):

lezing 1, maandag 29 oktober 10.30-13.00 uur (locatie: Kumulus Oost) Ontwikkelingen in de kunst rond de Eerste Wereldoorlog In het eerste decennium van de Twintigste Eeuw werd het steeds duidelijker in de wereld van de beeldende kunst dat de academische tradities niet meer vanzelfsprekend [...]

Bekijk
Grand Tour 5: 1968 in de media van 2018
31-10-2018
Heerlen
Cultuur

t/m  
28-11-2018

Plaats:  Heerlen

Categorie:  

Vakgebied:  Cultuur

Docent(en):

Mit Adorno war’s wie in der Oper: Sie verstanden nichts, konnten aber alles mitsingen. In dit lopende ‘jubileumjaar’ verschenen tal van beschouwingen, commentaren en verhalen in de pers, in boekvorm, op tv en in de bioscoop over de ‘revolutionaire’ Jaren Zestig van de vorige eeuw. In dit woud [...]

Bekijk
Russische culturele hoogtepunten
05-11-2018
Maastricht
Cultuurgeschiedenis

t/m  
10-12-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Cultuurgeschiedenis

Docent(en):

Het verhaal van het Russische land en van de Russische staat kan verteld worden aan de hand van grote historische gebeurtenissen, gebeurtenissen die dan meestal verhalen over botsingen van de machthebbers met hun volk of met andere naburige machthebbers. Dat verhaal in de tijd kan ook verteld [...]

Bekijk
De Duitse Romantiek
05-11-2018
Roermond
Geschiedenis en cultuur

t/m  
03-12-2018

Plaats:  Roermond

Categorie:  

Vakgebied:  Geschiedenis en cultuur

Docent(en):

Und die Welt hebt an zu singen, Triffst du nur das Zauberwort. ‘Volk van dichters en denkers’ werd en wordt het genoemd: reputatie die Duitsland te danken heeft aan de esthetische revolutie (want zo mag men de culturele aardverschuiving op het breukvlak van 18e en 19e eeuw wel noemen) die als [...]

Bekijk
Odessa, Odess, Ades – mythen uit een Russisch-joodse stad in Oekraïne
05-11-2018
Heerlen
Cultuurgeschiedenis

t/m  
10-12-2018

Plaats:  Heerlen

Categorie:  

Vakgebied:  Cultuurgeschiedenis

Docent(en):

Rusland en Oekraïne zijn niet langer deel van dezelfde staatkundige eenheid, maar onafhankelijke staten. Tot 1990 voor iedereen absoluut ondenkbaar, maar na de turbulente gebeurtenissen van 1990-1991 een nieuwe politieke realiteit die nu ruim 25 jaar hoog op de internationale politieke agenda [...]

Bekijk
Geschiedenis van de interieurvormgeving Deel 1: 17e, 18e en 19e eeuw
08-11-2018
Maastricht
Kunstgeschiedenis

t/m  
22-11-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Kunstgeschiedenis

Docent(en):

Hoe woonden Maarten en Oopjen? Sociale, economische, politieke en technische omstandigheden hebben invloed op de leefomgeving. Hoe zijn de rijkdom van de Gouden Eeuw, de Verlichting in de 18e eeuw en de industrialisatie van de 19e eeuw aan de interieurs af te lezen? Deze cursus geeft een [...]

Bekijk
Drie koninginnen ‘Catharina, Maria-Theresia en Victoria, power-vrouwen van weleer’
14-11-2018
Maastricht
Geschiedenis

t/m  
28-11-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Geschiedenis

Docent(en):

Vrouwen aan de macht In onze tijden zijn vrouwen met macht niet dik gezaaid en vroeger was dat niet anders. Grote Historische Figuren zijn meestal mannen. Maar natuurlijk zijn er in het verleden best imposante vrouwen te vinden! Wie kent ze nou niet, tsarina Catharina de Grote, keizerin Maria [...]

Bekijk
Italiaanse steden 3: Milaan, Ravenna, Perugia, Urbino, Lecce
14-11-2018
Roermond
Cultuurgeschiedenis

t/m  
12-12-2018

Plaats:  Roermond

Categorie:  

Vakgebied:  Cultuurgeschiedenis

Docent(en):

Italië is de vorstin onder de Europese landschappen met daarin talrijke parels van steden. De Etrusken namen de stedelijke cultuur over van de Grieken, die zich in stedelijke samenlevingen vestigden in het zuidelijkste deel van Italië, genaamd: Magna Grecia – Groot Griekenland.  De Romeinen [...]

Bekijk
Grote Vrouwen van de oudheid
15-11-2018
Roermond
Geschiedenis

t/m  
13-12-2018

Plaats:  Roermond

Categorie:  

Vakgebied:  Geschiedenis

Docent(en):

In een wereld die beheerst werd door grote mannen zoals Caesar en Alexander, waren er wel degelijk ook vrouwen van formaat. Soms begaven ze zich op het mannelijke domein van de politiek. Daar oefenden ze met vrouwelijk middelen macht uit, zoals koningin Cleopatra van Egypte die twee Romeinse [...]

Bekijk
Wat was er vóór de oerknal?
16-11-2018
Maastricht
Sterrenkunde

t/m  
14-12-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Sterrenkunde

Docent(en):

Onder sterrenkundigen is het algemeen geaccepteerd dat het heelal 13,8 miljard jaar geleden is ontstaan uit een uiterst dichte en hete begintoestand, bekend als de big bang of oerknal. Sindsdien expandeert het universum. Niet alleen ontstond toen alle materie en energie in het heelal, maar ook [...]

Bekijk
Italiaanse steden 2: Florence, Lucca, Bologna, Verona, Palermo
22-11-2018
Maastricht
Cultuurgeschiedenis

t/m  
20-12-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Cultuurgeschiedenis

Docent(en):

Italië is de vorstin onder de Europese landschappen met daarin talrijke parels van steden. De Etrusken, de eerste oorspronkelijke bewoners van de fameuze Italiaanse ‘laars vol scherven’, leefden niet zoals vele oervolkeren in agrarische gemeenschappen, maar in een bond van twaalf steden. Ze [...]

Bekijk