Klik op de naam van het evenement voor meer informatie.

Titel 
Datum 
Locatie 
Vakgebied 
Visie van de vrouw
18-09-2019
Maastricht
Kunst

t/m  
23-10-2019

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Kunst

Docent(en):

De vrouw als kunstenaar! In vergelijking tot het aantal mannen zijn er in onze kunstgeschiedenis niet veel vrouwelijke kunstenaars geweest. Het was voor vrouwen ‘not done’ zich in artistiek opzicht te ontplooien. Tegenwoordig weten we wel beter! De tijden waarin vrouwen hoofdzakelijk als model [...]

Bekijk
Muziek horen!
18-09-2019
Heerlen
Muziek

t/m  
23-10-2019

Plaats:  Heerlen

Categorie:  

Vakgebied:  Muziek

Docent(en):

De violist Nigel Kennedy citerend: ‘(Klassieke) muziek is te mooi om alleen door kenners en ingewijden te worden beluisterd.’ Naar muziek luisteren kan iedereen, maar kenners en ingewijden horen meer? Ik vraag me af of die kloof wel zo groot is als die vaak wordt voorgesteld. Een [...]

Bekijk
Leergang Erflaters van onze beschaving deel 3: de vroege middeleeuwen
20-09-2019
Heerlen
Geschiedenis

t/m  
29-11-2019

Plaats:  Heerlen

Categorie:  

Vakgebied:  Geschiedenis

Docent(en):

Dit is het derde deel van een leergang van acht delen. Alle delen in deze leergang kunnen ook apart gevolgd worden. In deze leergang brengen vijf HOVO-docenten ieder vanuit hun vakgebied, en tegelijk in onderlinge afstemming, de richtingbepalende perioden van ons cultureel erfgoed voor het [...]

Bekijk
Leergang Erflaters van onze beschaving deel 7: de 19de eeuw in Europa
20-09-2019
Roermond
Geschiedenis

t/m  
29-11-2019

Plaats:  Roermond

Categorie:  

Vakgebied:  Geschiedenis

Docent(en):

Bijzonderheden: Dit is het zevende deel van een leergang van 8 delen. Alle delen in deze leergang kunnen ook apart gevolgd worden. In deze leergang brengen vijf HOVO-docenten ieder vanuit hun vakgebied, en tegelijk in onderlinge afstemming, de richtingbepalende perioden van ons cultureel [...]

Bekijk
Leesclub Latijn
01-10-2019
Maastricht
Literatuur

t/m  
10-12-2019

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Literatuur

Docent(en):

Een cursus ‘onthaast lezen Latijn’. Voor sommigen van u misschien alleen een vak dat u nu eenmaal moest doen om uw diploma te halen. Goeie ouwe tijd, dat wel. Maar toch vooral rijtjes stampen en urenlang met veel inspanning taaie, onbegrijpelijke zinnen omzetten in stroef [...]

Bekijk
Latijn voor beginners, deel 1
01-10-2019
Maastricht
Literatuur

t/m  
10-12-2019

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Literatuur

Docent(en):

Op verzoek, een ‘verse’ beginnerscursus Latijn, vanaf deel 1. De wereld draait door. In hoog tempo. Daarom verlangen we soms hartstochtelijk naar een adempauze, naar aandacht en wat respijt. Meditatie en mindfulness zijn dan veel beproefde manieren om rust in lijf en leden te brengen. Maar u [...]

Bekijk
‘Kom vanavond met verhalen’. Literatuur over de nasleep en verwerking van de Tweede Wereldoorlog
02-10-2019
Maastricht
Wederopbouw na WOII

t/m  
11-12-2019

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Wederopbouw na WOII

Docent(en):

Vanaf september zal er heel veel aandacht zijn voor het feit dat de bevrijding van Limburg, Nederland, en uiteindelijk ook Nederlands-Indië, 75 jaar geleden plaatsvond. Over de oorlogsjaren, de bevrijding en de doorwerking van die tijd is heel veel literatuur verschenen. We kennen allemaal De [...]

Bekijk
Levensfasen van de antieke mens: baby, puber, volwassene, bejaarde
02-10-2019
Roermond
Geschiedenis

t/m  
06-11-2019

Plaats:  Roermond

Categorie:  

Vakgebied:  Geschiedenis

Docent(en):

Ieder stadium van het antieke mensenleven leidt zowel tot bevreemding als herkenning bij de moderne mens. Ongewenste baby’s (mismaakte zuigelingen of overtallig meisjes) werden weggegooid, maar grafinscripties spreken ook van oprecht verdriet over hun vroege dood. Iets dergelijks geldt ook voor [...]

Bekijk
Interieurs van de Wederopbouwperiode, een mini cursus
03-10-2019
Maastricht
Wederopbouw na WOII

t/m  
24-10-2019

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Wederopbouw na WOII

Docent(en):

Door de grote destructie van de tweede wereldoorlog moeten er tijdens de wederopbouwperiode in korte tijd met beperkte grondstoffen en geldmiddelen veel publieksgebouwen en woonhuizen worden gebouwd en ingericht. Dit zijn perfecte condities om de vooroorlogse idealen met betrekking tot [...]

Bekijk
De zaak van de Tudors: een nieuw perspectief
03-10-2019
Heerlen
Geschiedenis

t/m  
24-10-2019

Plaats:  Heerlen

Categorie:  

Vakgebied:  Geschiedenis

Docent(en):

Kent u de boeken van Hilary Mantel? Tot twee maal toe won ze de Man Booker Prize met romans over de intriges aan het hof van Hendrik VIII (in 2009 voor Wolf Hall en in 2012 voor Bring Up the Bodies) en momenteel werkt ze aan het derde boek. Het leven van de excentrieke familie Tudor blijft ons [...]

Bekijk
De rol van de dichter in Heidegger’s ontologie
08-10-2019
Heerlen
Filosofie

t/m  
17-12-2019

Plaats:  Heerlen

Categorie:  

Vakgebied:  Filosofie

Docent(en):

Voordat de Tweede Wereldoorlog vooral het Europese continent in een groot inferno had veranderd, werd het Duitse volk vaak aangeduid als ‘het volk van de denkers en de dichters.’ Ook Heidegger bekent zich nadrukkelijk tot deze eretitel wanneer hij vanaf de jaren dertig in zijn ontologische [...]

Bekijk
Mythologie in woord en beeld
22-10-2019
Venlo
Geschiedenis

t/m  
19-11-2019

Plaats:  Venlo

Categorie:  

Vakgebied:  Geschiedenis

Docent(en):

Het verhalengoed dat telkens weer werd uitgebeeld en literair bewerkt is schier onuitputtelijk: het Parisoordeel, het Trojaanse paard, de zwerftocht van Odysseus, de twaalf werken van Herakles, de Amazonen, Orpheus en Eurydike, koning Midas met de ezelsoren, Persephone door Hades meegesleurd [...]

Bekijk
China was al ooit een wereldmacht
29-10-2019
Maastricht
Greep op de wereld

t/m  
26-11-2019

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Greep op de wereld

Docent(en):

De ‘opkomst’ van China als wereldmacht wordt door velen als verontrustend ervaren, als inbreuk op de historische machtsverhoudingen. Maar de Chinezen zien dat zelf anders: de gang van hun land is enkel een herstel van China’s oude glorie als machtigste en beschaafdste land in de wereld! Nu gaat [...]

Bekijk
Het zelf in de continentale wijsbegeerte
31-10-2019
Maastricht
Filosofie

t/m  
28-11-2019

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Filosofie

Docent(en):

Het onderwerp van de cursus komt uit de filosofische psychologie. Eeuwenlang hebben filosofen zich bezig gehouden met de vraag wat het ‘ik’, het ‘zelf’ of het ‘subject’ nu eigenlijk is. Soms had die vraag een religieus motief en ging zij vooral over het al dan niet bestaan van een onsterfelijke [...]

Bekijk
Lezing met concert over de vrouw
04-11-2019
Maastricht
Lezing

t/m  
06-11-2019

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Lezing

Docent(en):

Dit jaar staat het liedfestival Vocallis www.festivalvocallis.nl in het teken van de Vrouw. HOVO Limburg organiseert daarbij een lezing met veel beeldmateriaal waarin het veranderend beeld van de vrouw in de 20ste eeuw centraal staat. Het raadsel ‘vrouw’ was een bron van inspiratie voor heel [...]

Bekijk
Lezing: Revolte in de mode gevolgd door de documentaire The eye has to travel
05-11-2019
Maastricht
Lezing

t/m  
05-11-2019

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Lezing

Docent(en):

Film + Lezing: Diana Vreeland: The Eye Has To Travel (i.s.m. Lumière) Klik hier om je aan te melden! Lezing van Jac van den Boogard over drie cruciale revoltes in de modewereld, gevolgd door een documentaire over mode-icoon Diana Vreeland. In het kader van Festival Vocallis. Het [...]

Bekijk
Italiaanse steden 4: Rome, Città eterna, verhalen van een stad
06-11-2019
Maastricht
Kunst, cultuur en Italië

t/m  
04-12-2019

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Kunst, cultuur en Italië

Docent(en):

In woord en beeld reizen we naar Rome: de Eeuwige Stad, de Urbs, de navel van de wereld. Uw docent neemt u mee naar ‘zijn’ Rome! We maken wandelingen door de geschiedenis, kunst en (volks)cultuur van de eeuwige stad, maken kennis met het Rome van de Etrusken en met het antieke Rome van keizers [...]

Bekijk
Russische kunst in Russische musea
06-11-2019
Maastricht
Kunst

t/m  
11-12-2019

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Kunst

Docent(en):

Een geschiedenis van de kunst als een geschiedenis van het land (of omgekeerd) De geschiedenis van de Russische kunst wordt belicht aan de hand van talloze belangrijke werken van Russische kunstenaars. Deze werken beelden belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit, waardoor de [...]

Bekijk
Moedertje Volga, de Volga als ziel van Rusland
06-11-2019
Heerlen
Greep op de wereld

t/m  
11-12-2019

Plaats:  Heerlen

Categorie:  

Vakgebied:  Greep op de wereld

Docent(en):

De Volga, de langste rivier van Europa en een van de langste van de wereld, wordt door velen als het symbool bij uitstek van het weidse Rusland beschouwd. Zij verbindt de Kaspische met de Baltische Zee en is in Rusland de veruit belangrijkste waterweg. Deze machtige rivier fungeerde als [...]

Bekijk
Sterrenkunde voor iedereen: van exoplaneten tot oerknal
08-11-2019
Heerlen
Natuurwetenschap

t/m  
06-12-2019

Plaats:  Heerlen

Categorie:  

Vakgebied:  Natuurwetenschap

Docent(en):

Tijdens een heldere nacht maakt de sterrenhemel een onvergetelijke indruk. Het besef dringt door dat we slechts een nietig onderdeel zijn van een ontzagwekkend groter geheel en vragen over het ontstaan van dit alles dringen zich op. Sterrenkunde voor iedereen is een kennismaking met de wereld [...]

Bekijk
De staat van de democratie
12-11-2019
Roermond
Greep op de wereld

t/m  
10-12-2019

Plaats:  Roermond

Categorie:  

Vakgebied:  Greep op de wereld

Docent(en):

De afgelopen jaren is er veel te doen over de staat van de democratie. Er wordt gesproken over een kloof tussen bevolking en de politiek, over het falen van politieke partijen, over de onbestuurbaarheid van de overheid en het afnemende vertrouwen in de politiek als zodanig en in het bijzonder [...]

Bekijk
Limburg in de veranderende wereld van de jaren 1945-1965 Politiek en samenleving, literatuur en beeldende kunst
20-11-2019
Heerlen
Wederopbouw na WOII

t/m  
20-11-2019

Plaats:  Heerlen

Categorie:  

Vakgebied:  Wederopbouw na WOII

Docent(en):

Deze themadag vindt plaats in Schunck / het Glaspaleis in Heerlen en bestaat uit 3 lezingen door deskundige docenten, een compleet verzorgde dag en een rondleiding door het Glaspaleis. In september van dit jaar vierde Zuid-Limburg 75 jaar bevrijding. Het zou nog ruim zeven maanden duren voordat [...]

Bekijk