Klik op de naam van het evenement voor meer informatie.

Titel 
Datum 
Locatie 
Vakgebied 
Beginnerscursus Latijn, deel 4
29-01-2019
Maastricht
Latijn

t/m  
09-04-2019

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Latijn

Docent(en):

Latijn Beginnerscursus deel 4 De wereld draait door. In hoog tempo. Daarom verlangen we soms hartstochtelijk naar een adempauze, naar aandacht en wat respijt. Meditatie en mindfulness zijn dan veel beproefde manieren om rust in lijf en leden te brengen. Maar u kunt misschien ook eens iets heel [...]

Bekijk
Leesclub Latijn
29-01-2019
Maastricht
Latijn

t/m  
09-04-2019

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Latijn

Docent(en):

Een cursus onthaast lezen Latijn. Voor sommigen van u misschien alleen een vak dat nu eenmaal moest om uw diploma te halen. Goeie ouwe tijd, dat wel. Maar toch vooral rijtjes stampen en urenlang met veel inspanning taaie, onbegrijpelijke zinnen omzetten in stroef Nederlands. U hebt destijds uw [...]

Bekijk
Martha Nussbaum: Antieke Filosofie en Rechtvaardigheid
31-01-2019
Maastricht
Filosofie

t/m  
11-04-2019

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Filosofie

Docent(en):

Martha Nussbaum: over Antieke Filosofie en Rechtvaardigheid De cursus gaat over het uitgebreide oeuvre van de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum. Ze is zeer geliefd in Nederland. Al haar werk is vertaald in het Nederlands. Iedereen valt het op dat haar boeken zijn onder te brengen in twee [...]

Bekijk
Erflaters deel 6
01-02-2019
Roermond
Cultuurgeschiedenis

t/m  
12-04-2019

Plaats:  Roermond

Categorie:  

Vakgebied:  Cultuurgeschiedenis

Docent(en):

De achttiende eeuw begint nog onbezorgd met de sensuele, lichtzinnige krullen van de Rococo. Maar ze zal smartelijk eindigen met de grimmige verdwazing van de Franse Revolutie. In de tussentijd is Europa in deze eeuw het toneel van een beweging richting ‘moderniteit’: een weids begrip met ruime [...]

Bekijk
Erflaters deel 2
01-02-2019
Heerlen
Cultuurgeschiedenis

t/m  
12-04-2019

Plaats:  Heerlen

Categorie:  

Vakgebied:  Cultuurgeschiedenis

Docent(en):

In navolging van de succesvolle Westerse Wereld biedt HOVO Limburg een nieuwe multidisciplinaire leergang: Erflaters van onze beschaving. Vijf HOVO-docenten brengen ieder vanuit hun vakgebied, en tegelijk in onderlinge afstemming, de richtingbepalende perioden van ons cultureel erfgoed voor het [...]

Bekijk
Steeds weer die vrouwen
05-02-2019
Heerlen
Filosofie

t/m  
16-04-2019

Plaats:  Heerlen

Categorie:  

Vakgebied:  Filosofie

Docent(en):

Steeds weer die vrouwen Een eerste kennismaking met enkele hedendaagse vrouwelijke filosofen  Inhoud De geschiedenis van de filosofie wordt gedomineerd door mannelijke denkers, doch in het huidige filosofische klimaat begint de vrouwelijke stem steeds luider door te klinken. De hoogste tijd dus [...]

Bekijk
Nietzsche en de grandeur van de tragische wereld
05-02-2019
Roermond
Filosofie

t/m  
16-04-2019

Plaats:  Roermond

Categorie:  

Vakgebied:  Filosofie

Docent(en):

Nietzsche en de grandeur van de tragische wereld Inhoud De Duitse filosoof Karl Jaspers karakteriseerde het werk van Nietzsche als een werveling waarin het niet zozeer op de objectieve inhoud, maar eerder op de denkbeweging zelf aankomt. Onmiddellijk dient zich voor de lezers van Nietzsche nu [...]

Bekijk
Recente Nederlandse literatuur (VOL)
06-02-2019
Maastricht
Literatuur

t/m  
01-05-2019

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Literatuur

Docent(en):

Recente Nederlandse literatuur Jaarlijks verschijnen er in Nederland honderden nieuwe literaire titels op de markt. Zelfs fervente lezers raken soms het zicht kwijt op wat de meest interessante boeken zijn. Wat moet je lezen? De titels waarover iedereen het heeft, de boeken die de prijzen [...]

Bekijk
Reformatie en Excursie Dordrecht
12-02-2019
Excursies Maastricht
Geschiedenis

t/m  
26-03-2019

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Geschiedenis

Docent(en):

De Reformatie 1500-1800 (met afsluitende excursie naar Dordrecht)  Het jaar 1517 heeft vorig jaar brede aandacht gekregen en wordt klassiek beschouwd als een breuklijn in de Europese geschiedenis, maar hoe onverwacht en diep was de kloof die Maarten Luther sloeg? Hoe beoordeelden de tijdgenoten [...]

Bekijk
Reformatie en Excursie naar Dordrecht
14-02-2019
Excursies Heerlen
Geschiedenis

t/m  
28-03-2019

Plaats:  Heerlen

Categorie:  

Vakgebied:  Geschiedenis

Docent(en):

De Reformatie 1500-1800 (met afsluitende excursie naar Dordrecht)     Het jaar 1517 heeft vorig jaar brede aandacht gekregen en wordt klassiek beschouwd als een breuklijn in de Europese geschiedenis, maar hoe onverwacht en diep was de kloof die Maarten Luther sloeg? Hoe beoordeelden de [...]

Bekijk
Erflaters deel 8
15-02-2019
Maastricht
Cultuurgeschiedenis

t/m  
10-05-2019

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Cultuurgeschiedenis

Docent(en):

Erflaters 8: twintigste eeuw Vanaf de late negentiende eeuw treden er bewegingen, denkrichtingen en kunststromingen tevoorschijn die met traditionele vormen en ideeën willen breken, of er op z’n minst de discussie mee willen aangaan: ‘modernisme’ is een brede term voor deze neiging tot het [...]

Bekijk
Heeft de democratie nog toekomst?
11-03-2019
Maastricht
Cultuur

t/m  
08-04-2019

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Cultuur

Docent(en):

Heeft de democratie nog toekomst? De afgelopen jaren zijn er talrijke boeken en artikelen verschenen waarin zorgen worden geuit over de staat van de democratie. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw verschijnt een gestage stroom van publicaties over een vermeende kloof tussen bevolking en [...]

Bekijk
Heeft de democratie nog toekomst?
12-03-2019
Roermond
Cultuur

t/m  
09-04-2019

Plaats:  Roermond

Categorie:  

Vakgebied:  Cultuur

Docent(en):

Heeft de democratie nog toekomst? De afgelopen jaren zijn er talrijke boeken en artikelen verschenen waarin zorgen worden geuit over de staat van de democratie. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw verschijnt een gestage stroom van publicaties over een vermeende kloof tussen bevolking en [...]

Bekijk
Sint-Petersburg – een westerse stad in het noorden van het oosten
13-03-2019
Maastricht
Rusland, Duitsland, Kaukasus, Oezbekistan

t/m  
17-04-2019

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Rusland, Duitsland, Kaukasus, Oezbekistan

Docent(en):

Sint-Petersburg – een westerse stad in het noorden van het oosten Moskou mag dan wel het politieke hart van Rusland genoemd worden, Russen zelf twijfelen er niet aan dat het culturele hart van ’s werelds grootste land Sint-Petersburg is. In zes lezingen worden ontstaan en groei van de stad [...]

Bekijk
Tussen Oriënt en Avondland – de ontembare Kaukasus
13-03-2019
Heerlen
Rusland, Duitsland, Kaukasus, Oezbekistan

t/m  
24-04-2019

Plaats:  Heerlen

Categorie:  

Vakgebied:  Rusland, Duitsland, Kaukasus, Oezbekistan

Docent(en):

Tussen Oriënt en Avondland liggen machtige bergketens die niet alleen afgrenzen, maar die ook een brug slaan tussen verschillende culturen. In dat mythenrijke gebied slaat Zeus Prometheus in de ketenen, nadat deze het vuur aan de zo schamel bedeelde mens had doorgegeven. De Griekse held Jason [...]

Bekijk
Italiaanse Meesters
13-03-2019
Roermond
Kunstgeschiedenis

t/m  
17-04-2019

Plaats:  Roermond

Categorie:  

Vakgebied:  Kunstgeschiedenis

Docent(en):

ITALIAANSE MEESTERS Italië is de ‘vulkaan der muzen’! Italiaanse kunstenaars zijn vanaf het begin van de Renaissance (15e eeuw) toonaangevend geweest voor de ontwikkelingen in de Westerse kunst. In deze vijfdelige cursus komen vijf grote meesters uit de Italiaanse kunstgeschiedenis aan bod, hun [...]

Bekijk
Basisbegrippen in muziek
13-03-2019
Heerlen
Muziek

t/m  
10-04-2019

Plaats:  Heerlen

Categorie:  

Vakgebied:  Muziek

Docent(en):

Basisbegrippen in muziek De cursus is gericht op deelnemers die geen enkele muzikale scholing hebben gehad. De inhoud wordt bepaald door wat iedereen in muziek kan horen. Aan die ervaring wordt een referentiekader gegeven, een proces dat al eeuwen is gedaan. Op die manier zijn [...]

Bekijk
Tussen democratie en keizerschap
13-03-2019
Roermond
Geschiedenis

t/m  
10-04-2019

Plaats:  Roermond

Categorie:  

Vakgebied:  Geschiedenis

Docent(en):

Tussen democratie en keizerschap, de oudheid als bakermat van politiek Docent: dr. Anton J.L. van Hooff 2018 bracht niet alleen het einde van de Grote Oorlog, maar dat woelige jaar betekende ook het einde van drie keizerschappen dat van Duitsland, Oostenrijk en van Rusland. Daarmee kwam na [...]

Bekijk
Wat we niet weten over het heelal
15-03-2019
Maastricht
Sterrenkunde

t/m  
12-04-2019

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Sterrenkunde

Docent(en):

Sterrenkundigen hebben in de afgelopen driehonderd jaar solide kennis opgebouwd over sterren, planeten, sterrenstelsels en de opbouw van het heelal. Vooral in de afgelopen decennia is deze kennis explosief gegroeid door de inzet van ruimtetelescopen, reuzentelescopen op aarde en supercomputers. [...]

Bekijk
Ottomaanse Rijk
02-04-2019
Roermond
Geschiedenis

t/m  
23-04-2019

Plaats:  Roermond

Categorie:  

Vakgebied:  Geschiedenis

Docent(en):

Het Ottomaanse Rijk (1299-1922)                     Door velen in de zestiende en zeventiende eeuw in West-Europa beschouwd als de ‘gesel van God’: het Ottomaanse Rijk dat zich in de dertiende en veertiende eeuw al snel ontwikkelde tot een opkomende grootmacht in de oostelijke helft van de [...]

Bekijk
Ottomaanse Rijk
02-04-2019
Maastricht
Geschiedenis

t/m  
07-05-2019

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Geschiedenis

Docent(en):

Het Ottomaanse Rijk (1299-1922)                         Door velen in de zestiende en zeventiende eeuw in West-Europa beschouwd als de ‘gesel van God’: het Ottomaanse Rijk dat zich in de dertiende en veertiende eeuw al snel ontwikkelde tot een opkomende grootmacht in de oostelijke helft van de [...]

Bekijk
Ottomaanse Rijk
02-04-2019
Heerlen
Geschiedenis

t/m  
23-04-2019

Plaats:  Heerlen

Categorie:  

Vakgebied:  Geschiedenis

Docent(en):

Het Ottomaanse Rijk (1299-1922)                         Door velen in de zestiende en zeventiende eeuw in West-Europa beschouwd als de ‘gesel van God’: het Ottomaanse Rijk dat zich in de dertiende en veertiende eeuw al snel ontwikkelde tot een opkomende grootmacht in de oostelijke helft van de [...]

Bekijk
Het vroege christendom
04-04-2019
Heerlen
Geschiedenis

t/m  
23-05-2019

Plaats:  Heerlen

Categorie:  

Vakgebied:  Geschiedenis

Docent(en):

Het vroege christendom                           Over de historische figuur Jezus van Nazareth hebben we allemaal een bepaald beeld. Maar waarop kunnen we ons werkelijk baseren? Wie de bijbel letterlijk als het Woord van God ziet zal daar andere gedachten over hebben dan een vrijzinniger [...]

Bekijk
Het vroege christendom
04-04-2019
Roermond
Geschiedenis

t/m  
23-05-2019

Plaats:  Roermond

Categorie:  

Vakgebied:  Geschiedenis

Docent(en):

Het vroege christendom                            Over de historische figuur Jezus van Nazareth hebben we allemaal een bepaald beeld. Maar waarop kunnen we ons werkelijk baseren? Wie de bijbel letterlijk als het Woord van God ziet zal daar andere gedachten over hebben dan een vrijzinniger [...]

Bekijk
Het vroege christendom
04-04-2019
Maastricht
Geschiedenis

t/m  
23-05-2019

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Geschiedenis

Docent(en):

Het vroege christendom                          Over de historische figuur Jezus van Nazareth hebben we allemaal een bepaald beeld. Maar waarop kunnen we ons werkelijk baseren? Wie de bijbel letterlijk als het Woord van God ziet zal daar andere gedachten over hebben dan een vrijzinniger [...]

Bekijk
Sterrenkunde voor iedereen deel 1: Het zonnestelsel
19-04-2019
Heerlen
Sterrenkunde

t/m  
24-05-2019

Plaats:  Heerlen

Categorie:  

Vakgebied:  Sterrenkunde

Docent(en):

Wie ooit onder de indruk geraakt is van een prachtige sterrenhemel, vraagt zich wel eens af wat zich ‘daarboven’ allemaal afspeelt en wat onze plaats in het universum is. De cursus Sterrenkunde voor iedereen is een heldere inleiding in wat we allemaal weten over het heelal. Speciale voorkennis [...]

Bekijk
Introductie Aken & excursie
08-05-2019
Excursies
Geschiedenis

t/m  
11-05-2019

Plaats:  Heerlen

Categorie:  

Vakgebied:  Geschiedenis

Docent(en):

Introductie Aken & excursie                                  Van Karel de Grote naar Krönungsstadt. Velen beschouwen Karel de Grote als de vader van Europa, maar was deze Frankische koning dat echt? Sommigen twijfelen zelfs aan de historiciteit van deze intrigerende figuur. Wat weten we van [...]

Bekijk
Introductie Aken & Excursie
08-05-2019
Excursies
Geschiedenis

t/m  
11-05-2019

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Geschiedenis

Docent(en):

Introductie Aken & excursie                                Van Karel de Grote naar Krönungsstadt. Velen beschouwen Karel de Grote als de vader van Europa, maar was deze Frankische koning dat echt? Sommigen twijfelen zelfs aan de historiciteit van deze intrigerende figuur. Wat weten we van [...]

Bekijk
Introductie Dordrecht & Excursie
22-05-2019
Excursies
Geschiedenis

t/m  
25-05-2019

Plaats:  Maastricht

Categorie:  

Vakgebied:  Geschiedenis

Docent(en):

Introductie Dordrecht & excursie                     Als oudste stad van Holland heeft Dordrecht een rijke historie en bovendien een prachtige oude binnenstad. Met het stapelrecht verwierf de stad aan de Merwede en de Oude Maas grote rijkdommen en gold het in de late Middeleeuwen als de [...]

Bekijk
Introductie Dordrecht & Excursie
22-05-2019
Excursies
Geschiedenis

t/m  
25-05-2019

Plaats:  Heerlen

Categorie:  

Vakgebied:  Geschiedenis

Docent(en):

Introductie Dordrecht & excursie                          Als oudste stad van Holland heeft Dordrecht een rijke historie en bovendien een prachtige oude binnenstad. Met het stapelrecht verwierf de stad aan de Merwede en de Oude Maas grote rijkdommen en gold het in de late Middeleeuwen als [...]

Bekijk