Maastricht

Beethoven 250 jaar

Locatie
Data
Kosten
Locatie
Data
30-03-2020 t/m 31-03-2020
Kosten
€ 0,00
Vakgebied
Themadag
Cursusnummer
V20M14
Omschrijving

De muziek van de grote maestro, zijn leven en zijn tijd. Hoorcollege Film en (Live) Muziek

In december 2020 is het precies 250 jaar geleden dat Ludwig van Beethoven
(Bonn 16 december 1770 – Wenen 26 maart 1827) werd geboren. Dit is de aanleiding om een Beethovendag te organiseren waarin aandacht wordt besteed aan de muziek van de grote maestro, zijn leven en zijn tijd.
In het ochtendprogramma zal Jan Ezendam 1,5 uur de muziek van Beethoven toelichten met live uitgevoerde luisterfragmenten en Jac vanden Boogard zal in 1,5 uur het leven en de tijd van Beethoven onder de loep nemen. Na de lunchpauze word een film –wederom met toelichting- vertoond

Het veelbewogen leven van Ludwig van Beethoven is de leidraad in deze les; zijn leven wordt geplaatst in de context van zijn tijd. De ‘opstandige’ Beethoven leefde in een tijd waarin Wenen de hoofdstad van de muziek werd, de klassieke tijd. Het was een kantelend tijdvak. Wenen werd bedreigd door de Turken. De invloed van de Franse Revolutie deed zich gelden. Dit tijdvak kende eveneens de opkomst en ondergang van Napoleon, de Franse keizer die aanvankelijk werd vereerd en later fel verguisd door Beethoven. Het was de tijd van het rationalisme en de tegenpool sentimentalisme en tot slot de opkomst van de Romantiek. Het was de tijd van Jean Jacques Rousseau – terug naar de natuur – en in de wereld van de schone kunsten waren Antonio Canova, Jacques Louis David, Goya en Turner de grote namen.

De muziek wordt becommentarieerd en live gespeeld op de vleugel. Tijdens de luisterfragmenten worden een aantal kernvragen rond deze composities aan de orde gesteld:
-Waarin is Beethoven de grote vernieuwer? We vergelijken zijn composities met muziek uit voorafgaande periodes.
-Beethoven schrijft muziek voor de ‘grand-piano’. Welke mogelijkheden van dit nieuwe instrument worden er door hem ontwikkeld?
-Beethovens componeren is een worsteling. Zijn schetsen ontstaan moeizaam. Beethoven als ‘Prometheus’, is een verhaal over archetypen in de kunst en over de ontstaansgeschiedenis van een compositie.
-Doofheid brengt iemand in een isolement. Hoe ontwikkelt zijn muziek zich in deze uitzichtloze situatie? Hoe kan het dat alles geschreven wordt vanuit louter voorstellingsvermogen. -Welke erfenis laat hij de nieuwe generatie componisten na?

Duur
1 x 7 uur
Data
30-03-2020 t/m 31-03-2020
Dag / Tijd
Donderdag van 09.30 - 16,30 uur
Let op:
Deze dag bestaat uit een Hoorcollege, Film en (Live) Muziek
Delen