Maastricht

De Koran in context

Momenteel is er geen evenement om weer te geven.
Vakgebied
Greep op de wereld
Cursusnummer
N19M07
Omschrijving

Wie een koranvertaling op een willekeurige plaats openslaat kan op een onbegrijpelijke passage stuiten. De losse, in naar het lijkt willekeurige volgorde, geopenbaarde verzen (ʾāya’s) zijn weliswaar op zeker moment gerangschikt tot 114 zinvolle eenheden (sūra’s), maar dat maakt de Koran voor ons nog niet zonder meer tot een toegankelijke en daarmee begrijpelijke tekst. Overigens geldt dit ook – zij het in mindere mate – voor díe gelovigen voor wie de Koran in het Arabisch een leidraad voor het leven is.

Voor begrip is meer nodig: om het hermetische karakter van de tekst enigszins te ontsluieren is het geboden om de Koran in context te bezien. In deze cursus van 6 bijeenkomsten zal dat worden gedaan door (1) “De Koran en de 21ste eeuw” als startpunt van onze beschouwingen te nemen: wat zijn de centrale thema’s die ons bezighouden als we de Koran willen begrijpen. We kijken dan terug op hoe (2) “De Koran en de antieke oudheid” zich tot elkaar hebben verhouden. We verdiepen ons vervolgens in (3) “De taal van de Koran”, en krijgen dan meer begrip voor (4) “De Koran als (literaire) tekst”. We vergelijken (5) “De Koran en andere geopenbaarde monotheïstische teksten”, en bestuderen de verhouding tussen (6) “Boodschap en boodschapper van de Koran”, om af te sluiten met enig inzicht in welke rol de Koran speelt in het alledaagse leven van gelovigen.

Het is aan te raden om de beschikking te hebben over een verantwoorde Nederlandse vertaling, zoals die van J.H. Kramers, bewerkt door A. Jaber en J.J.G. Jansen, De Koran, uit het Arabisch vertaald (Amsterdam: Agon 1992 of later) of die van F. Leemhuis, De koran. Een weergave van de betekenis van de Arabische tekst in het Nederlands (Houten: Het Wereldvenster 1989 of later).

 

Duur
6 x 2 uur
Data
Dag / Tijd
Vrijdag van 10.00 - 12.00 uur
Let op :
Er is geen les op 18 oktober ivm Herfstvakantie
Delen