Maastricht

De medische reeks

Locatie
Data
Kosten
Locatie
Data
02-02-2017 t/m 23-02-2017
Kosten
€ 0,00
Vakgebied
Wetenschappen
Cursusnummer
17V32
Omschrijving

Programma
02 februari   Dr. Marleen van Baak -Tsja, tsja, wat zullen we eten
09 februari   Dr. Klaas Westerterp – Over wegen en bewegen
16 februari   Dr. Aalt Bast – Gezondheidshypes
23 februari   Dr. H. Kingsma – Hoe blijven we in balans

02 februari – Dr. Marleen van Baak
Tsja, tsja, tsja, wat zullen we eten?
Er gaat bijna geen dag voorbij of er staat wel weer iets in de media over al of niet gezonde voedingsmiddelen. Vaak zijn die nieuwtjes tegenstrijdig met eerdere informatie die consumenten hebben gekregen. Het ene moment is het drinken van een glas wijn goed voor je hart en bloedvaten, het volgende moment is het slecht omdat je er kanker van krijgt. Het is daardoor voor consumenten vaak moeilijk door de bomen het bos nog te blijven zien en hypes liggen voortdurend op de loer. Als hulpmiddel om gezonde keuzes te maken hebben we in Nederland de richtlijnen Gezonde Voeding van de Gezondheidsraad die door het Voedingscentrum vertaald zijn in de “schijf van vijf’. In deze lezing zal een beeld geschetst worden van hoe deze richtlijnen tot stand zijn gekomen en ingegaan worden op de sterke en minder sterke kanten van dergelijke richtlijnen.

09 februari – Dr. Klaas Westerterp
Wegen en bewegen
Veel mensen hebben tegenwoordig een te hoog lichaamsgewicht. Gelijktijdig is er een sterke afname van lichamelijke activiteit door automatisering, zowel in de werksituatie als thuis. De vraag is in hoeverre er een koppeling bestaat tussen deze twee fenomenen: worden mensen dik omdat ze minder bewegen?
Een antwoord op deze vraag zal worden gegeven door vergelijking van de lichamelijke activiteit van mensen met een Westerse leefstijl met nomadische stammen in Afrika, van jongeren met ouderen, van mensen met en zonder overgewicht en van het effect van een verandering van lichamelijke activiteit op het gewicht.

16 februari – Dr. Aalt Bast
Gezondheidshypes: Voeding of geneesmiddel.
Alles met het voorvoegsel ‘chemisch’ is in de beleving van de consument synoniem met gevaarlijk. Een ‘chemische’ stof wordt door velen dan ook beoordeeld als een toxische stof. De gezondheidshype is snel ontstaan. Het chemische scoubidou touwtje, de rubber korrels op het kunstgrasveld, de gassen bij een ontploffing van een chemische fabriek, de residuen pesticiden op de groente, het door chemici gemaakte geneesmiddel, het lijkt allemaal even gevaarlijk. Wekelijks is er weer een nieuw bericht in de media die dit ‘chemische’ gevaar signaleert.
Al snel zoekt de consument zijn heil in de bioproducten om zijn/haar veiligheid te waarborgen. De gedachte is dat de natuur veiligheid garandeert. We eten dan organisch geteelde gewassen. We hebben liever een voedingssupplement dan een geneesmiddel. In onze perceptie biedt het supplement veiligheid en ligt bij het geneesmiddel het gevaar op de loer. De hype van het ‘chemische gevaar’ wordt ingeruild door de hype van de ‘bio-veiligheid’. Op allerlei gebieden zien we dit terug komen. In deze lezing komt dit beeld te wankelen: Het geneesmiddel is veel veiliger dan gedacht en de voeding geeft een scala aan toxische stiffen.

23 februari – Dr. H. Kingma
Hoe blijven we in balans ?
Om ons evenwicht te bewaren maken we gebruik van vele zintuigen ; de rol van de evenwichtsorganen is daarbij cruciaal maar wordt door weinig mensen onderkend of begrepen. Het is zelfs zo dat veel mensen niet van het bestaan van de evenwichtsorganen afweten en niet beseffen dat mensen zonder goed werkende evenwichtsorganen ook niet meer goed kunnen zien tijdens snelle hoofdbewegingen. Als beide evenwichtsorganen niet meer werken kunnen veel mensen hun beroep niet meer uitoefenen en dat terwijl een juiste diagnose gemiddeld pas 7.5 jaar na een volledige uitval gesteld wordt. Tot voor kort was er evenmin een therapie voor handen en werden de problemen van patiënten vaak als psychisch afgedaan. In dit college zal het klip en klaar worden hoe dat alles komt en waarom we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Duur
Data
02-02-2017 t/m 23-02-2017
Dag / Tijd
Duur
4 x 2 uur college
Data
02 februari t/m 23 februari
Dag/tijd
donderdag 10.30-12.30 uur
Kosten
€ 87,00
Inschrijven
liefst voor 19 januari
Delen