Maastricht

De ontembare Kaukasus tussen Oriënt en Avondland

Locatie
Data
Kosten
Locatie
Data
02-03-2020 t/m 30-03-2020
Kosten
€ 0,00
Docent(en)
Vakgebied
Greep op de wereld
Cursusnummer
V20M07
Omschrijving

Bakermat van beschavingen en moderne conflicthaard

De Kaukasus is niet alleen een moderne conflicthaard tussen verschillende landen en culturen, maar is tevens en vooral de gezamenlijke bakermat van beschavingen in oost en west.

Naast de oudste christelijke regio’s ter wereld vinden we hier restanten van een groot aantal islamitische chanaten en talloze andere vorstendommen, die nooit een hechte eenheid gevormd hebben. Sinds 1990 zijn Georgië, Armenië en Azerbeidzjan soevereine staten, zodat de regio nu staatkundig bestaat uit die drie onafhankelijke republieken en een stuk Zuid-Rusland en Oost-Turkije.

De machtige bergketens grenzen niet alleen af, maar slaan met hun passen en valleien ook een brug tussen verschillende culturen. Hier in dit mythenrijke gebied slaat Zeus Prometheus in de ketenen, gaat Jason met zijn Argonauten op zoek naar het Gulden Vlies en loopt de Ark van Noach tegen de rotsen.

Ook als in modernere tijden grote buren zoals het Perzische, het Byzantijnse, het Osmaanse en het Russische Rijk het gebied inpalmen – het wordt nooit een hechte eenheid.

De bergketens hebben voor een grote verscheidenheid tussen de daar woonachtige volken gezorgd, die wij voornamelijk kennen van onderlinge strijd om religieuze en politieke redenen. Dat moge waar zijn, maar op dit raakvlak tussen Oost en West bestaan ook vaak perioden van rust tussen de veel zeer oude en ook relatief jonge religies; het is bij uitstek de plek waar Kipling ongelijk krijgt en waar het Oosten wel degelijk het Westen ontmoet. Alle volkeren in de Kaukasus hebben met elkaar gemeen dat iedere bezoeker een uit de hemel gezonden gast is, of die nu door Jahweh, Allah, of door Ahoera Mazda of God gezonden is; en nergens valt bezoekers zo’n gulle gastvrijheid ten deel als hier in deze woeste bergketens.

Met veel beeldmateriaal wordt een virtuele reis gemaakt door de diverse landen van de Kaukasus waar een praktisch onberoerde natuur hand in hand gaat met bouwwerken die een in harmonie gegroeide cultuur uitstralen en waarbij een beeld ontstaat van een multinationale en multiculturele streek waar grenzen niet bestaan/bestonden.

Duur
5 x 2 uur
Data
02-03-2020 t/m 30-03-2020
Dag / Tijd
Maandag van 14.00 - 16.00 uur
Let op:
de les van 9 maart is verplaatst naar maandag 6 april, zelfde tijd!
Delen