Maastricht

De vele gezichten van John F. Kennedy

Locatie
Data
Kosten
Locatie
Data
04-10-2017 t/m 15-11-2017
Kosten
€ 0,00
Vakgebied
Geschiedenis
Cursusnummer
N17M06
Omschrijving

De veranderende beeldvorming in de afgelopen 50 jaar rondom Kennedy.

John F. Kennedy werd geboren op 29 mei 1917. Zesenveertig jaar later werd hij op 22 november 1963 in Dallas vermoord. Meer dan vijftig jaar na zijn gewelddadige dood blijft hij tot de verbeelding spreken. Wel wordt er nu anders naar de persoon en naar zijn presidentschap gekeken. Op welke wijze en waardoor is het beeld van president Kennedy in de afgelopen 50 jaar veranderd?
Was hij verantwoordelijk voor de massaproductie van kernraketten, bracht hij de wapenwedloop op gang of moeten we hem ons vooral herinneren als de man die de Cubacrisis in 1962 tot een goed einde bracht en voor het kernstopverdrag in 1963 zorgde? Was zonder zijn voortijdige dood de oorlog in Vietnam anders verlopen? Wellicht had hij – als hij was blijven leven – andere beslissingen genomen dan Johnson. Gaf hij de aanzet tot de grote verbetering van de burgerrechten van de zwarte Amerikanen en begon hij de strijd tegen de armoede of was dat eigenlijk de verdienste van zijn opvolger Johnson?
Zijn reputatie was de eerste twintig jaar na zijn dood zo goed als onaantastbaar ondanks dat al vanaf het midden van de jaren 70 van de vorige eeuw ook kritische geluiden naar voren komen. Dat heeft te maken met veranderende politieke inzichten over de Koude Oorlog, met het feit dat veel bronnen ook over zijn persoonlijk leven pas na lange tijd vrijkwamen, maar vooral met het feit dat het in het Amerikaanse politieke systeem niet verstandig is te vroeg met tegendraadse opvattingen naar buiten te komen.
In de cursus wordt bij onderstaande zes thema’s gebruikgemaakt van boeken van voor- en tegenstanders van Kennedy en van beeldmateriaal o.a. uit de John F. Kennedy Presidential Library in Boston. We kijken in elke bijeenkomst ook even naar de actuele politieke situatie in Amerika.

Colleges
1 Het beeld van Kennedy en de kritische benadering van Kennedy
2 Kennedy en de Koude Oorlog
3 Kennedy als redenaar
4 Kennedy en de burgerrechten
5 Was Kennedy een sterke politicus?
6 Wie vermoordde Kennedy?

Duur
Data
04-10-2017 t/m 15-11-2017
Dag / Tijd
Duur
6 x 2 uur uur college
Data
4 oktober t/m 15 november, niet op 18 oktober
Dag/tijd
woensdag 13.15-15.15 uur
Kosten
€132,00
Inschrijven
liefst voor 20 september
Delen