Heerlen

Erflaters deel 2

Locatie
Data
Kosten
Locatie
Data
01-02-2019 t/m 12-04-2019
Kosten
€ 0,00
Vakgebied
Cultuurgeschiedenis
Cursusnummer
V19H05
Omschrijving

In navolging van de succesvolle Westerse Wereld biedt HOVO Limburg een nieuwe multidisciplinaire leergang: Erflaters van onze beschaving. Vijf HOVO-docenten brengen ieder vanuit hun vakgebied, en tegelijk in onderlinge afstemming, de richtingbepalende perioden van ons cultureel erfgoed voor het voetlicht aan de hand van epochemachende historische personen.

Zo maakt u vanuit historisch, kunsthistorisch, literair, filosofisch en musicologisch perspectief kennis met dynamische hotspots in de culturele ontwikkeling van Europa en met inspirerende sleutelfiguren.

Deel 2
Rome en Jeruzalem
De eerste twee eeuwen van onze jaartelling beleefde het Romeinse Imperium een enorme bloei. Het rijk strekte zich uit van Engeland tot  in Azië en Afrika. Vanaf keizer Augustus (27 v.Chr.) tot en met de dood van keizer Marcus Aurelius in 180 na Chr. heerste er een relatieve vrede, de ‘Pax Romana’. De politieke stabiliteit bevorderde handel en wetenschap en werd ondersteund door een efficiënt bestuurssysteem, ordelijke infrastructuur en een marsvaardig staand leger van meer dan dertig legioenen.
De Europese intellectuele traditie, breed opgevat, vormt zich vanaf dat moment als een smeltkroes van idealen en denkpatronen die aan de ene kant van oorsprong Grieks-Romeins zijn en aan de andere kant van Joods-Christelijk afkomst.
Dat anderen met name aan de randen van het rijk voor die vrede een vaak hoge prijs moesten betalen, blijkt uit de verwoesting van de tempel, het centrum van het joodse geloof, in Jeruzalem in het jaar 70. Het Amphitheatrum Flavium in Rome’s centrum werd er het zichtbare getuigenis van: betaald met de tempelschatten en gebouwd door joodse krijgsgevangen. Wanneer Lukas kort na 70 zijn evangelie schrijft, doet hij dat tegen de achtergrond van deze tempeltragedie en interpreteert hij Jezus’ kruisdood in het zicht van dat gebeuren: visioen van een rijk dat niet van deze wereld is.

De volgende zes delen
De gehele cursus Erflaters van onze beschaving beslaat vier jaar en behandelt, na Rome en Jeruzalem, nog zes items:

  • Milaan, Constantinopel en Aken in de vroege Middeleeuwen
  • Parijs, Venetië en Florence in de Renaissance
  • Classicisme in Londen, Parijs, Madrid en Amsterdam
  • Verlichting in Parijs, Wenen en Sint Petersburg
  • Romantiek en het Modernisme
  • De twintigste eeuw
Duur
10 x 2 uur
Data
01-02-2019 t/m 12-04-2019
Dag / Tijd
Vrijdag van 10.30 - 12.30 uur (let op : niet op 8 maart ivm Carnaval)
Delen