Heerlen

Erflaters van onze beschaving 1

Locatie
Data
Kosten
Locatie
Data
21-09-2018 t/m 30-11-2018
Kosten
€ 0,00
Vakgebied
Cultuurgeschiedenis
Cursusnummer
N18H01
Omschrijving

Athene, 5e eeuw voor Christus.

In deze multidisciplinaire leergang, Erflaters van onze Beschaving brengen vijf Hovo docenten ieder vanuit hun vakgebied, en tegelijk in onderlinge afstemming, de richtingbepalende perioden van ons cultureel erfgoed voor het voetlicht aan de hand van epochemachende historische personen.

Maak vanuit meervoudig perspectief, historisch, kunsthistorisch, literair, filosofisch en musicologisch, kennis met dynamische hotspots in de culturele ontwikkeling van Europa en met inspirerende sleutelfiguren.

De gehele cursus Erflaters van onze Beschaving, met als ondertitel een cursus in acht getijden gaat vier jaar duren en behandelt acht items:

  • Athene in de vijfde eeuw v. Chr.
  • Rome en Jeruzalem in de eerste eeuw
  • Milaan, Constantinopel en Aken in de vroege Middeleeuwen
  • Parijs, Venetië en Florence in de Renaissance
  • Classicisme in Londen, Parijs, Madrid en Amsterdam
  • Verlichting in Parijs, Wenen en Sint Petersburg
  • Romantiek en het Modernisme in de negentiende eeuw
  • De twintigste eeuw.

De Grieken

In dit eerste gedeelte van de leergang Erflaters is de blik gericht op Griekenland, het Oude Griekenland, waarvan we aannemen dat daar de bakermat van onze beschaving lag. Hoe komt het dat we dwepen met de Oude Grieken als uitvinders van de filosofie, democratie en de beginselen van kunst, theater en wetenschap. Waren het 2500 jaar geleden echt zulke hoogstaande types, of waren het misschien toen ook al lastige jongens?

Duur
10 x 2 uur college
Data
21-09-2018 t/m 30-11-2018
Dag / Tijd
Vrijdagen van 10:30 - 12:30 uur. Let op, niet op 19 oktober!
Extra informatie
Dit is het eerste deel van een leergang van 8 delen. Een beknopte syllabus met literatuuropgaven en verwijzingen naar relevante webpagina’s begeleidt deze cursus. Deze syllabus is inbegrepen in de prijs.
Delen