Roermond

Erflaters van onze beschaving

Momenteel is er geen evenement om weer te geven.
Vakgebied
Cultuur
Cursusnummer
17V02
Omschrijving

Jan en Annie Romein-Verschoor deden het al eerder: ons cultureel erfgoed beschrijven aan de hand van erflaters. Deze cursus wil hetzelfde doen en zal in ieder geval het aantal van 36 van de Verschoors overtreffen. De komende vier jaar zullen vijf docenten elk acht keer twee erflaters belichten, en dan bij voorkeur twee die elkaars tegenpool waren. Zo ontstaat per periode een boeiend mozaïek van personen die elk op eigen wijze en op hun eigen gebied een grote rol hebben gespeeld.

De gehele cursus Erflaters van onze Beschaving gaat vier jaar duren en behandelt acht items:
Athene
Rome en Jeruzalem
Milaan, Constantinopel en Aken
Parijs, Venetië en Florence in de Renaissance
Classicisme in Londen, Parijs, Madrid en Amsterdam
Verlichting in Parijs, Wenen en Sint Petersburg
Romantiek en het Modernisme
De twintigste eeuw.

Deel 2
Rome en Jeruzalem
De eerste twee eeuwen van onze jaartelling beleefde het Romeinse Imperium een enorme bloei. Het rijk strekte zich uit van Engeland tot in Azië en Afrika. Vanaf keizer Augustus (27 v.Chr.) tot en met de dood van keizer Marcus Aurelius in 180 na Chr. heerste er een relatieve vrede, de ‘Pax Romana’. De politieke stabiliteit bevorderde handel en wetenschap en werd ondersteund door een efficiënt bestuurssysteem, ordelijke infrastructuur en een marsvaardig staand leger van meer dan dertig legioenen.  De Europese intellectuele traditie, breed opgevat, vormt zich vanaf dat moment als een smeltkroes van idealen en denkpatronen die aan de ene kant van oorsprong Grieks-Romeins zijn en aan de andere kant van Joods-Christelijk afkomst.  Dat anderen met name aan de randen van het rijk voor die vrede een vaak hoge prijs moesten betalen, blijkt uit de verwoesting van de tempel, het centrum van het joodse geloof, in Jeruzalem in het jaar 70. Het Amphitheatrum Flavium in Rome’s centrum werd er het zichtbare getuigenis van: betaald met de tempelschatten en gebouwd door joodse krijgsgevangen. Wanneer Lukas kort na 70 zijn evangelie schrijft, doet hij dat tegen de achtergrond van deze tempeltragedie en interpreteert hij Jezus’ kruisdood in het zicht van dat gebeuren: visioen van een rijk dat niet van deze wereld is.

Programma
Geschiedenis  10 en 17 februari
Literatuur         24 februari en 10 maart
Muziek              17 en 24 maart
Kunst                 31 maart en 7 april
Filosofie            21 april en 28 april

De gehele cursus Erflaters van onze beschaving beslaat vier jaar en behandelt, na Rome en Jeruzalem, nog zes items:
Milaan, Constantinopel en Aken in de vroege Middeleeuwen
Parijs, Venetië en Florence in de Renaissance
Classicisme in Londen, Parijs, Madrid en Amsterdam
Verlichting in Parijs, Wenen en Sint Petersburg
Romantiek en het Modernisme
De twintigste eeuw

 

Duur
Data
Dag / Tijd
Duur
10 x 2 uur college
Data
10 februari t/m 28 april 2017, niet op 3 maart en 14 april
Dag/tijd
vrijdag van 10.30-12.30 uur
Kosten
€ 228,00 (inclusief syllabus)
Bijzonderheden
Dit is het tweede deel van een leergang van 8 delen. Een beknopte syllabus met literatuuropgaven en verwijzingen naar relevante webpagina’s begeleidt deze cursus
Inschrijven
liefst voor 27 januari
Delen