Maastricht

Eugène Viollet le duc, schepper van de Middeleeuwen

Locatie
Data
Kosten
Locatie
Data
12-03-2018 t/m 16-04-2018
Kosten
€ 0,00
Vakgebied
Cultuur
Cursusnummer
V18M16
Omschrijving

De Franse architect Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) creëerde zijn eigen sprookjesachtige versie van de Middeleeuwen. De vele kastelen, vestingwerken en kathedralen die hij gedurende zijn loopbaan restaureerde kregen een Middeleeuwser dan Middeleeuwse uitstraling. In zijn handen kregen deze bouwwerken een vorm die ze nooit eerder hadden gehad. Tegenwoordig kijken erfgoedexperts minachtend naar dergelijke historiserende restauratiepraktijken en doen ze af als niet-authentiek. Voor Viollet-le-Duc betekende authenticiteit echter iets heel anders dan het terugbrengen van gebouwen naar een eerdere verschijningsvorm. De restauratiearchitect, zo meende Viollet-le-Duc, moest zich middels een hermeneutisch experiment verplaatsen in de geest van de Middeleeuwers om zo hun bouwkunst te kunnen vervolmaken. Viollet-le-Duc luidde een herwaardering van Middeleeuwse, Gotische cultuur in Frankrijk in. In het begin van de negentiende eeuw gold de Gotiek nog als grillig, irrationeel en onsamenhangend, maar aan de hand van nauwkeurige analyse liet Viollet-le-Duc zien dat de Gotiek juist wel een rationele stijl was waarin iedere vorm functioneel is. Viollet-le-Duc geldt als één van de invloedrijkste architecten van de negentiende eeuw en heeft in heel Frankrijk zijn sporen nagelaten. Hij restaureerde enkele van Frankrijkst meest iconische bouwwerken waaronder de Mont-Saint-Michel, de vesting van Carcasonne en de Notre-Dame in Parijs. Tijdens deze cursus maakt u kennis met het werk en het denken van deze markante restauratiearchitect.

Programma:

Bijeenkomst 1

De negentiende-eeuwers en hun verleden. Deze inleidende lezing beschrijft de negentiende eeuw als een periode van politieke, maatschappelijke, economische en culturele revoluties. In dit roerige tijdsgewricht veranderde de perceptie van het verleden fundamenteel.

Bijeenkomst 2

Eugène Viollet-le-Duc: een kind van zijn tijd. Deze sessie gaat in op de restauratiefilosofie van Viollet-le-Duc. Het schetst de traditie waarin hij stond en de maatschappelijke achtergronden waartegen zijn werk gezien moet worden.

Bijeenkomst 3

De droom van Viollet-le-Duc. In 1857 krijgt Viollet-le-Duc een droomopdracht van keizer Napoleon III: de restauratie van het kasteel van Pierrefonds. Hij toverde de ruïne om tot sprookjeskasteel. Aan de hand van dit bijzondere bouwwerk gaat deze sessie dieper in op de stijl en ideologie van Viollet-le-Duc.

Bijeenkomst 4

Viollet-le-Duc: de vernieuwer. Viollet-le-Duc herschiep met zijn architectuur de Middeleeuwen, maar hij deinsde niet terug voor het gebruik van moderne technologie om dit te bewerkstelligen. Deze sessie gaat over dit bijzondere aspect van zijn werk.

Bijeenkomst 5

Nalatenschap. Deze afsluitende sessie belicht de invloed van Viollet-le-Duc op de architectuur. Viollet-le-Duc was bijvoorbeeld mentor en vriend van Pierre Cuypers en inspireerde architecten als Hendrik Berlage en Victor Horta.

Duur
Data
12-03-2018 t/m 16-04-2018
Dag / Tijd
Duur
5 x 2 uur college
Data
12 maart t/m 16 april
Dag/Tijd
Maandag 11.00-13.00 uur
Kosten
€110
Inschrijven
Liefst voor 12 februari 2018
Delen