Maastricht

Filosofie van de religie

Locatie
Data
Kosten
Locatie
Data
01-02-2018 t/m 12-04-2018
Kosten
€ 0,00
Docent(en)
Vakgebied
Filosofie & Levensbeschouwing
Cursusnummer
V18M09
Omschrijving

Filosofen hebben zich, door de gehele geschiedenis heen, bovenmatig geïnteresseerd voor vragen over religie en over God. Centraal staan de religieuze denkbeeld die we rekenen tot het christendom, de islam en het jodendom. Deze cursus is bedoeld als inleiding op dit hele ingewikkelde gebied in de filosofie. De cursus gaat over de volgende vragen: is er leven na de dood, is er een God en als er een God is wat weten we van zijn natuur? Het niveau is inleidend zodat oefeningen in filosofische manieren van denken binnen het bestek van de cursus vallen. De problematiek is moeilijk beperkt te houden tot strikt religieuze vragen. Onvermijdelijk zijn vragen over wat de menselijke geest is of over wanneer een overtuiging rationeel is? Daarom loopt de cursus soms gelijk op met de filosofie van de geest en de kentheorie. In het eerste onderdeel gaan we het hebben over de religieuze opvattingen over een leven na de dood. Besproken worden argumenten die uitgaan van het idee dat onze ziel meest wezenlijke kenmerk is van ons mens-zijn. Daar gaan we terug naar Plato en bekijken we zijn ideeën of transmigratie van de ziel. Is overleven na de dood mogelijk met behoud van het lichaam? Ook die visie zullen we bespreken. Geloof in een God is meestal ingegeven door de zekerheid dat de wereld geschapen is en als zodanig alles gericht is op een gemeenschappelijk of individueel doel. In het tweede deel van de cursus onderzoeken we ontologische zowel als eschatologische godsbewijzen en we besteden niet alleen aandacht aan de klassieke overwegingen maar uitdrukkelijk ook aan heel recente ideeën. Het derde deel van de cursus is gereserveerd voor het vraagstuk van de openbaring: Religieuze overtuigingen zijn gebaseerd op openbaring, op het feit dat iets door God aan ons is medegedeeld. Moeten we opvattingen geloven die op die manier tot stand zijn gekomen? Het gebied hier is de kentheorie. We gaan het hebben over of we profeten kunnen vertrouwen of dat er wonderen zijn. En stel dat een religieuze overtuiging niet gebaseerd is op strenge, deductieve afleidingen of op overtuigend bewijs ontleend aan de ervaring, is dat eigenlijk zo erg?

Let op! Dit is geen cursus over het geloof. De nadruk ligt op filosofisch onderzoek in plaats van religieuze verkondiging. Er zijn oefeningen om de typische filosofische manieren van redeneren te leren kennen. Er is geen kansel sfeer maar van kritisch en open meningsvorming. Wie durft dat aan?

Duur
Data
01-02-2018 t/m 12-04-2018
Dag / Tijd
Duur
10 x 2,5 uur college
Data
01 februari t/m 12 april, niet op 15 februari
Dag/Tijd
Donderdag van 14.00-16.30 uur
Kosten
€275
Inschrijven
Liefst voor 18 januari 2018
Bijzonderheden
De cursus gaat niet vergezeld van een reader. Waar nodig verstrekt de docent handouts.
Delen