Maastricht

Geschiedenis van de westerse politieke filosofie

Momenteel is er geen evenement om weer te geven.
Docent(en)
Vakgebied
Geschiedenis
Cursusnummer
N17M08
Omschrijving

Van Oudheid naar Heden: Geschiedenis van Westerse Politieke Filosofie

Deze cursus Geschiedenis van de Politieke Filosofie heeft twee doelstellingen. Ze biedt een bespreking van de meest invloedrijke politieke filosofen en hun ideeën in de geschiedenis van het westen. En is daarnaast een inleiding in de politieke filosofie zelf. We beginnen, in grote lijnen, bij de antieke oudheid, onderverdeeld in een Griekse en een Romeinse erfenis, vervolgen met de op het christendom gebaseerde laatantieke en middeleeuwse periode, om te eindigen in de moderne tijd. Centraal staan vragen als: hebben politieke organisaties als de staat een functie? Wat is die functie dan? Wat zijn de principes en ideeën over rechtvaardigheid waarmee de staat haar burgers beloont of straft? Zijn politieke organisaties middelen ontworpen voor de bevrediging van individuele belangen of moeten ze een bovenindividueel doel dienen? Moeten politieke organisaties in meer organische termen worden begrepen? Moeten alle burgers bij de politiek worden betrokken of is die algemene participatie van ondergeschikt belang omdat alles draait om de juiste beslissingen? We leven in een periode van ingrijpende sociale en politieke verandering. De politieke zekerheden van een decennium geleden lijken voorgoed verdwenen. Dit is een uitstekend moment om terug te keren naar de filosofische bronnen van onze westerse politieke instellingen

Duur
Data
Dag / Tijd
Duur
10 x 2,5 uur college
Data
05 oktober t/m 14 december
Dag/Tijd
Donderdag van 14.00-16.30 uur
Kosten
€275,00
Inschrijven
liefst voor 18 september
Bijzonderheden
De cursus gaat niet vergezeld van een reader. Waar nodig verstrekt de docent handouts.
Delen