Heerlen

Grand Tour

Locatie
Data
Kosten
Locatie
Data
12-10-2016 t/m 23-11-2016
Kosten
€ 0,00
Docent(en)
Vakgebied
Literatuur
Cursusnummer
16N24
Omschrijving

Onder de titel Grand Tour maakt Ben van Melick met u reizen door het Europese literaire erfgoed van de afgelopen eeuwen. In zes colleges passeren grote en minder grote schrijvers de revue aan de hand van thema’s die voortdurend terugkomen in met name romans en autobiografieën: liefde en relaties, emancipatie, Bildung, politiek en ideaal, identiteit en geschiedenis, individu en maatschappij, religie en zingeving. Dat het accent ligt op de roman door de eeuwen heen, wil niet zeggen dat we de poëzie links laten liggen.

Inspiratiebron voor de cursus vormen de reizen van schrijvers en kunstenaars vanaf de zestiende eeuw naar de bakermat van de westerse beschaving in Italië en Griekenland, bekend als Grand Tour. Zoals zij op pad gingen om de bronnen van de westerse beschaving te leren kennen, zo gaan wij op pad door de literatuur van de afgelopen eeuwen die nog altijd zo’n grote invloed op ons ervaren en denken heeft. In de eerste Grand Tour zal er aandacht zijn voor monumenten als Goethe, Tolstoi en Thomas Mann, maar ook auteurs als Elias Canetti, Peter Weiss, Walter Benjamin en Danilo Kis zullen voorbij komen.
Voortdurend zal de link gelegd worden naar literatuur van de tweede helft van de twintigste eeuw en de actuele literatuur; ook thema’s en schrijvers zoals die voorbij komen in de media komen aan de orde.

Duur
Data
12-10-2016 t/m 23-11-2016
Dag / Tijd
Duur
6 x 2 uur college
Data
12 oktober t/m 23 november, niet op 26 oktober
Dag/tijd
woensdag van 10.30-12.30 uur
Kosten
€ 146,- (incl. lesmateriaal en koffie)
Bijzonderheden
De stof wordt in collegevorm aangeboden en is gebaseerd op vertalingen. De lezingencyclus heeft een introducerend karakter: het is niet noodzakelijk de boeken gelezen te hebben.
Inschrijven
liefst vóór 28 september
Delen