Maastricht

Heeft de democratie nog toekomst?

Locatie
Data
Kosten
Locatie
Data
11-03-2019 t/m 08-04-2019
Kosten
€ 0,00
Vakgebied
Cultuur
Cursusnummer
V19M17
Omschrijving

Heeft de democratie nog toekomst?

De afgelopen jaren zijn er talrijke boeken en artikelen verschenen waarin zorgen worden geuit over de staat van de democratie. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw verschijnt een gestage stroom van publicaties over een vermeende kloof tussen bevolking en de politiek, over het falen van politieke partijen, over de onbestuurbaarheid van de overheid en het afnemende vertrouwen in de politiek als zodanig en in het bijzonder de vertegenwoordigers en de politieke partijen. Duiden deze ontwikkelingen niet op een neergang van de democratie?

Terwijl in het verleden de discussie over democratie werd gevoerd tussen voor- en tegenstanders ervan, zijn tegenwoordig alle auteurs  zonder uitzondering pleitbezorgers voor de democratie. Zij signaleren allerhande ontwikkelingen, die sommigen als heel onheilspellend afschilderen, waar anderen beweren dat het allemaal wel meevalt. Is deze discussie een storm in een glas water of is er echt iets aan de hand? Deze cursus probeert het debat te analyseren door te bezien welke argumenten naar voren worden gebracht, welke redeneringen worden gevolgd en welke veronderstellingen gehanteerd of stilzwijgend verondersteld worden. Het doel is niet zozeer te onderzoeken wie er nou wel of niet gelijk heeft, maar te zien waar al die verschillende discussies eigenlijk over gaan.

Docent                prof. Huub Spoormans

Lesmateriaal      Huub Spoormans (red.), Democratie ontrafeld, Inzichten in hedendaags onbehagen, Boom Juridisch, Den Haag 2018.

Duur
5 x 2,5 uur
Data
11-03-2019 t/m 08-04-2019
Dag / Tijd
Maandag van 13.00 - 15.30 uur
Delen