Maastricht

Heeft democratie nog toekomst?

Locatie
Data
Kosten
Locatie
Data
04-02-2020 t/m 18-02-2020
Kosten
€ 0,00
Vakgebied
Greep op de wereld
Cursusnummer
V20M11
Omschrijving

De afgelopen jaren is er veel te doen over de staat van de democratie. Er wordt gesproken over een kloof tussen bevolking en de politiek, over het falen van politieke partijen, over de onbestuurbaarheid van de overheid en het afnemende vertrouwen in de politiek als zodanig en in het bijzonder de vertegenwoordigers en de politieke partijen. Sommigen beweren dat de democratie wordt uitgehold door machtige politieke en economische elites. Anderen menen dat het populisme een bedreiging vormt voor de democratie. Weer anderen beweren dat er niets mis is met de democratie en dat de opkomst van het populisme juist een teken is van een bloeiende democratie. Hoe staat de democratie er voor? Wie heeft er gelijk?

In deze cursus komt aan de orde dat niet alleen de meningen over democratie verschillen, maar dat democratie zelf ook meerdere aspecten of betekenissen kent. Wat betekent democratie eigenlijk of wat zou het moeten of kunnen betekenen? Is het een staatsregeling, een politieke houding of verwijst het naar een ideaal? Aan de orde komen allerlei theorieën en historische contexten, die bouwstenen vormen voor een gezamenlijke zoektocht naar wat democratie is of zou kunnen zijn.

Lesmateriaal: Huub Spoormans (red.), Democratie ontrafeld, Inzichten in hedendaags onbehagen, Boom Juridisch, Den Haag 2018.

Duur
3 x 2 uur
Data
04-02-2020 t/m 18-02-2020
Dag / Tijd
Dinsdag van 14.00 - 16.00 uur
Delen