Maastricht

Inleiding in de psychologie

Locatie
Data
Kosten
Locatie
Data
25-01-2018 t/m 26-01-2018
Kosten
€ 0,00
Vakgebied
Psychologie
Cursusnummer
N17M19
Omschrijving

In vier colleges, verdeeld over twee dagen, maakt u kennis met de meest elementaire psychologische theorieën en inzichten. Voorkennis is niet nodig. We beginnen met een kort overzicht van de geschiedenis van de psychologie als wetenschap. Daarna bespreken we de belangrijkste theorieën met betrekking tot normaal menselijk gedrag en leert u hoe de belangrijkste componenten van onze psyche zijn opgebouwd, hoe ze werken en hoe ze onze werkelijkheid, zoals wij die ervaren, bepalen. Vervolgens kijken we naar de psychologische componenten die kenmerkend zijn voor de mens, zoals de zintuiglijke waarneming, ons bewustzijn, geheugen en leren, persoonlijkheid. Gedurende de cursus zal het u geleidelijk helder worden dat van het waarnemen van een objectieve werkelijkheid, hoe basaal ook, geen sprake is en dat we niet om individuele verschillen heen kunnen.

Programma
– de geschiedenis van de psychologie als wetenschap
– wat is gedrag?
– evolutietheorie als fundament voor alle psychologische kennis
– biologie van gedrag
– de psychologie van leren en geheugen
– persoonlijkheid

donderdag 25 januari
11.00-13.00 uur college 1
13.00-14.00 uur gezamenlijke lunch
14.00-16.00 uur college 2

vrijdag 26 januari
11.00-13.00 uur college 3
13.00-14.00 uur gezamenlijke lunch
14.00-16.00 uur college 4

Duur
Data
25-01-2018 t/m 26-01-2018
Dag / Tijd
Duur
4 x 2 uur college
Data
donderdag 25 en vrijdag 26 januari 2018
Tijd
11.00-16.00 uur, inclusief lunch
Kosten
€ 108,-
Aanbevolen literatuur
Carlson, N. R. (2009). Psychology. The Science of Behavior. New York: Allyn & Bacon
Inschrijven
liefst voor 11 januari
Delen