Maastricht

Morele objectiviteit: illusie of vanzelfsprekend?

Locatie
Data
Kosten
Locatie
Data
04-10-2018 t/m 13-12-2018
Kosten
€ 0,00
Docent(en)
Vakgebied
Filosofie
Cursusnummer
N18M05
Omschrijving

De vele en intense discussies over morele kwesties, het geven van redenen voor of tegen een morele opvatting of beslissing, dit alles is alleen te begrijpen tegen de achtergrond van de veronderstelling dat morele uitspraken waar zijn of een objectieve betekenis hebben. Waarom komen dan veel filosofen tot de conclusie dat moraal niet objectief is maar een uitdrukking van een redeloos en subjectief gevoel? Of is een dergelijke typering een vertekening van moraal en uiteindelijk filosofisch onhoudbaar? Het onderwerp van deze cursus valt binnen het domein van de meta-ethiek, een van de meest creatieve en onrustige gebieden in de hedendaagse filosofie. De meta-ethiek is een filosofische benadering van moraal waarin taalfilosofie, metafysica en kentheorie samenvloeien. Op de cursus staat de vraag centraal of morele uitspraken overtuigingen uitdrukken of niet? Zijn morele uitspraken in dat geval waar? En in welke zin zijn ze dan waar? Ware uitspraken gaan normaliter ergens over, dus vragen we ons af waar gaan morele uitspraken dan over?  Wat is het overkoepelende beeld van rationaliteit en realisme om deze vermeende objectiviteit van morele oordelen te verklaren? Houdt u van systematisch denken, het geven en controleren van redenen of analyseren van opvattingen dan wordt deze cursus een compleet feest. Geen vage beelden of megalomane theorieën maar nauwgezette analyses van zorgvuldig afgebakende opvattingen, dat is wat u op deze cursus kunt verwachten.

Duur
10 x 2,5 uur college
Data
04-10-2018 t/m 13-12-2018
Dag / Tijd
Donderdag van 14:00 - 16:30 uur. Let op: Niet op 18 oktober!
Extra informatie
De cursus gaat niet vergezeld van een reader. Waar nodig verstrekt de docent handouts.
Delen