Roermond

Muziek beluisteren; de (pre)romantische meesterwerken

Locatie
Data
Kosten
Locatie
Data
01-05-2017 t/m 29-05-2017
Kosten
€ 0,00
Docent(en)
Vakgebied
Muziek
Cursusnummer
17V28
Omschrijving

De autonome componist
Was het componeren vóór de Franse Revolutie een métier – de compositie was een in opdracht geschreven werk voor een speciale gelegenheid –  in de negentiende eeuw schrijft de componist als vrij scheppend kunstenaar, vanuit een innerlijke noodzaak. Het gevoelselement in de muziek krijgt een heel andere lading. Niet langer wordt elk afzonderlijk deel van de compositie beheerst door een specifiek affect, maar iedere fase ontwikkelt zich door de persoonlijke expressie motivisch.
In deze cursus staat die ingrijpende verandering centraal. De schijnwerper richt zich op de specifieke aandachtspunten en de bouwstenen van de compositie. Details worden uitgelicht om vervolgens weer te verdwijnen in het grote geheel. Werken worden besproken in samenhang met de persoonlijke scheppingswereld van de betreffende componist, maar ook in samenhang met de veranderende tijdgeest. Middels verhalen en anekdotes wordt bovendien een beeld geschetst van de kunstenaar als persoonlijkheid. Tijdens de colleges zijn het informatieve deel en de te beluisteren (op de piano) gespeelde muziekstukken en cd-fragmenten gelijkelijk verdeeld.

Elke week staat een componist met een toonaangevend werk centraal. In de marge van deze compositie worden ook fragmenten van andere relevante werken behandeld en een aantal basale elementen uit de muziektheorie toegelicht

Programma:
Mozart            Requiem
Beethoven      3e pianoconcert 
Mendelssohn ‘Midsummernightsdream’
Schumann       Pianoquintet
Brahms            Finale uit de 4e symfonie

Duur
Data
01-05-2017 t/m 29-05-2017
Dag / Tijd
Duur
5 x 2 uur college
Data
01 mei t/m 29 mei
Dag/tijd
maandag 13.00-15.00 uur
Kosten
€ 110,00
Bijzonderheden
de cursus is opgezet voor een brede doelgroep. Er wordt geen specifieke voorkennis verondersteld. De cursus legt de nadruk op de muzikale beleving en historische ontwikkeling
Inschrijven
liefst voor 16 april
Delen