Maastricht

Psychologie van een goed, gezond en gelukkig leven

Locatie
Data
Kosten
Locatie
Data
04-03-2020 t/m 31-03-2020
Kosten
€ 0,00
Vakgebied
Psychologie
Cursusnummer
V20M12
Omschrijving

Een laatste wetenschappelijke stand van zaken

Deze cursus ‘Psychologie van een goed, gezond en gelukkig leven’ wordt door een aantal docenten van de faculteit Psychologie van de Open Universiteit verzorgd. De Open Universiteit is een universiteit in Nederland en Vlaanderen, die wetenschappelijk deeltijdonderwijs ontwikkelt en verzorgt met een open en toegankelijk karakter. De bachelor- en masteropleiding van de faculteit Psychologie werden recentelijk door studenten gewaardeerd als de beste landelijke Psychologieopleiding.

Link: https://www.ou.nl/psychologie

Goed, gezond en gelukkig leven: wie wil dat niet? De wereld van nu lijkt alle mogelijkheden daarvoor te bieden, maar toch neemt het aantal mensen met psychische klachten toe, en zijn er steeds meer mensen die niet optimaal kunnen functioneren.

Hoe kan de psychologie helpen bij het leiden van een goed, gezond en gelukkig leven, en liefst zo lang mogelijk? Hoe kunnen we psychologische inzichten vertalen naar toepassingen in het dagelijks leven?

In deze cursus gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen. In vijf bijeenkomsten maken we kennis met enkele vakgebieden uit het rijke palet van de psychologie, die iets kunnen vertellen over (lang) goed, gezond en gelukkig leven.

Gelukkig leven is vooral leven met de nadruk op positieve zaken als welbevinden, veerkracht, flexibiliteit en optimisme die in de positieve psychologie aan bod komen.

Werk speelt een belangrijke rol in ons leven. Hoe kunnen we (emotioneel) omgaan met steeds vaker voorkomende veranderingen in organisaties, en met langer doorwerken?

Intimiteit en seksualiteit horen bij het leven, hoe we daar ook over denken. Een positieve waardering hiervan draagt bij tot een goed, gezond en gelukkig leven.

We willen graag zo lang mogelijk gezond zijn. Maar gezond ouder worden begint al vér voor het pensioen, met een goede leefstijl en oog voor het psychische en sociale welbevinden.

In de laatste bijeenkomst kijken we vanuit klinisch-psychologisch standpunt naar het hedendaagse probleem van sociale uitsluiting en eenzaamheid en de vraag wat daar aan te doen is.

De vijf colleges worden als volgt gepland:
1. Gelukkig leven – Prof.dr. Nele Jacobs & dr. Jennifer Reijnders, vakgroep Levenslooppsychologie, Open Universiteit
2. Adaptatie en emotieregulatie – Prof.dr. Karen van Dam, vakgroep Arbeids- en organisatiepsychologie, Open Universiteit
3. Intimiteit en seksualiteit – Prof.dr. Jacques van Lankveld & dr. Andrea Grauvogl, vakgroep Klinische psychologie, Open Universiteit
4. Gezond ouder worden – Prof. Lilian Lechner en dr. Denise Peels, vakgroep Gezondheidspsychologie, Open Universiteit
5. Sociale uitsluiting en eenzaamheid – Prof. dr. Arjan Bos, vakgroep Klinische psychologie, Open Universiteit

Duur
5 x 2 uur
Data
04-03-2020 t/m 31-03-2020
Dag / Tijd
Woensdag van 11.15 - 13.15 uur
Let op:
Het Bonnefantenmuseum is pas vanaf 11.00 uur geopend
Delen