Maastricht

Reformatie en Excursie Dordrecht

Locatie
Data
Kosten
Locatie
Data
12-02-2019 t/m 26-03-2019
Kosten
€ 0,00
Docent(en)
Vakgebied
Geschiedenis
Cursusnummer
V19M03
Omschrijving

De Reformatie 1500-1800 (met afsluitende excursie naar Dordrecht) 

Het jaar 1517 heeft vorig jaar brede aandacht gekregen en wordt klassiek beschouwd als een breuklijn in de Europese geschiedenis, maar hoe onverwacht en diep was de kloof die Maarten Luther sloeg? Hoe beoordeelden de tijdgenoten de gebeurtenissen en hoe reageerden kerk, staat en burger? De religieuze onenigheid die zich als een inktvlek over Europa verspreidde had repercussies voor de politieke verhoudingen, maar had ook invloed op wetenschap en filosofie.

We bekijken in deze collegereeks de oorsprongen van de religieuze reformatie en volgen het geografische spoor in de zestiende, de zeventiende en de achttiende eeuw. Wat en waar heeft ons 500 jaar reformaties gebracht? Na een inleidend college over de antieke en middeleeuwse oorsprongen van ‘ketterij’ zullen afzonderlijk de gebeurtenissen in Duitsland, Zwitserland, Nederland, Frankrijk en in Engeland & Schotland worden besproken.

Eén van die reformaties was de calvinistische variant: van de oorsprongen in Genève naar de synode van   Dordt (1618-1619), waar de gereformeerde piketpaaltjes nog eens duidelijk in de grond werden geslagen. Die dogmatische herijking zou grote gevolgen hebben, niet alleen voor Nederland, maar ook voor Engeland, Schotland en zelfs voor het geloof van de nieuwe kolonisten in Amerika. We sluiten de collegereeks reformaties dan ook af met een excursie naar Dordrecht, waar tot mei 2019 de tentoonstelling “Werk, Bid en Bewonder” aan 500 jaar synode van Dordt is gewijd.

Duur
6 x 2 uur en 1 x 5 uur
Data
12-02-2019 t/m 26-03-2019
Dag / Tijd
Dinsdag van 14.00 - 16.00 uur (let op : niet op 5 maart ivm Carnaval) en excursie op zaterdag 11.30 - 16.30 uur
Afsluitend
Excursie naar Dordrecht is op 13 april of op 25 mei naargelang het aantal aanmeldingen (nadere info volgt)
Programma
Excursie
11.30 uur
Aankomst/verzamelen NS Station Dordrecht Centraal
11.45-13.15 uur
Bezoek Dordrechts Museum, tentoonstelling rondom thema 400 jaar Synode van Dordrecht. (kosten entree eigen rekening deelnemer/museumjaarkaart)
13.15-14.15 uur
Lunch in museumcafé of in de Lutherse Kerk
14.15-16.00 uur
Gegidste stadswandeling door Dordrecht met o.a. bezoek aan de Grote Kerk.
16.00-16.30 uur
Bezoek aan de Oud-Katholieke Kerk van Dordrecht met uitleg over de geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk (scriba van OKK Dordrecht).
16.30 uur
Einde programma
Delen