Maastricht

Russische culturele hoogtepunten

Locatie
Data
Kosten
Locatie
Data
05-11-2018 t/m 10-12-2018
Kosten
€ 0,00
Docent(en)
Vakgebied
Cultuurgeschiedenis
Cursusnummer
N18M08
Omschrijving

Het verhaal van het Russische land en van de Russische staat kan verteld worden aan de hand van grote historische gebeurtenissen, gebeurtenissen die dan meestal verhalen over botsingen van de machthebbers met hun volk of met andere naburige machthebbers.

Dat verhaal in de tijd kan ook verteld worden aan de hand van de kunst – het verhaal van het Russische volk gezien als een permanente zoektocht naar een betekenisvolle zingeving aan zijn bestaan door het scheppen van artefacten die langer dan het leven van het scheppende individu blijven bestaan; het verhaal van een volk dat relatief laat en onder weinig uitnodigende natuurlijke omstandigheden op het wereldtoneel verschijnt, maar sinds zijn verschijnen ruim duizend jaar geleden met zijn architectuur, zijn schilderkunst, zijn literatuur en muziek een van ‘s werelds grootste culturen heeft voortgebracht.

Dat verhaal is tevens het verhaal van het overnemen en/of opkomen van nieuwe ideeën die aansluitend tot ver buiten bestaande kaders uitgewerkt en ontwikkeld worden. Het gaat vaker niet om cumulatieve, evolutionaire mijlpalen, maar juist om onvoorspelbare uitbarstingen, vuurflitsen in eindeloos sneeuwlandschap, bewonderenswaardige creativiteit te midden van alom aanwezig zinloos lijden.

Aanvankelijk en gedurende lange tijd wordt het verhaal slechts verteld door kerken, gebouwen en iconen, afbeeldingen, door de architectuur en de schilderkunst. De negentiende eeuw voert in de eerste helft de Russische taal, via poëzie en proza, op als spreekbuis en die taal wordt reeds voor het einde van nog diezelfde eeuw afgelost door de muziek. Theater en met name film bieden in de vroege twintigste eeuw de mogelijkheid dat verhaal naar praktisch alle mensen in alle uithoeken van dat grote rijk te brengen – ook al dient het inmiddels verteld te worden te midden van convulsieve veranderingen waar niemand de consequenties van kan overzien, als iemand ze al begrijpt. De laatste verteller aan het einde van het grote experiment is opnieuw de taal, die uiteindelijk zorgt voor begrip: een roman als ode aan de Russen die steeds tegen ijstijden in schreven en lazen en op de tijd vertrouwden die het woord in bescherming neemt. Een roman als hommage aan de cultuur van de taal – niet slechts de Russische – een hommage aan het imperium der woorden – het enige imperium dat het waard is behouden te blijven.

In zes lezingen worden evenzovele hoogtepunten van de rijke Russische cultuur besproken – grillige pieken die stuk voor stuk onverwachts uit de nietszeggende alledaagsheid van het gewone Russische leven opkwamen. En ook al zijn pieken juist goed zichtbaar als het omringende landschap kaal is, bij deze besprekingen zal de historische context niet uit het oog verloren worden. Waar het voor een beter begrip van de kunst en cultuur noodzakelijk is, worden complementaire feitelijkheden uit de Russische geschiedenis en maatschappij aangedragen.

Duur
6 x 2 uur college
Data
05-11-2018 t/m 10-12-2018
Dag / Tijd
Maandag 10:30 - 12:30 uur
Delen