drs. Constance van der Putten

Constance van der Putten is historicus en zij vertelt en schrijft heel graag over uiteenlopende historische onderwerpen, over grote tragiek en kleine tragiek in het verleden, met als uitgangspunt dat  geschiedenis au fond over mensen gaat; én dat geschiedenis altijd actueel is, ook onszelf betreft, mensen van nu….

Vakgebied(en): Geschiedenis

Titel
Datum
Plaats
Categorie
Vakgebied