drs. Jac van den Boogard

Drs. Jac van den Boogard (1950)  is vanaf de oprichting (1990) docent bij HOVO Limburg en (sinds 1982) bij vele andere (culturele) instellingen en instellingen voor volwasseneneducatie. Hij studeerde geschiedenis en kunstgeschiedenis in Nijmegen, Rome en Amsterdam. Specialisaties zijn Italianistiek, muziekgeschiedenis, kunst- en cultuurgeschiedenis van Italië, Rome, Limburg, Maastricht. Hij publiceerde over tal van kunsthistorische, sociaal-culturele en cultuurhistorische onderwerpen.

Lees meer over Jac van den Boogard

 

Vakgebied(en): Kunst, cultuur en Italië

Titel
Datum
Plaats
Categorie
Vakgebied