drs. Peter Flaton

Peter Flaton

Drs. Peter Flaton, studeerde Nederlandse taal en letterkunde en algemene literatuurwetenschap aan de RU Utrecht, alsmede oudheidkunde aan de VU te Amsterdam. Hij was leraar Nederlands en klassieken in het voortgezet onderwijs en doceerde historische (Nederlandse) letterkunde aan de Tilburgse Katholieke Leergangen. Hij sloot zijn onderwijsloopbaan af als bisschoppelijk gedelegeerde voor het voortgezet onderwijs in het diocees Roermond. In zijn lezing belicht hij de nieuwe spiritualiteit vanuit historisch perspectie

Contactgegevens:

peter.flaton@home.nl

Vakgebied(en): Literatuur

Titel
Datum
Plaats
Categorie
Vakgebied