drs. Wim Fiévez

Drs. Wim Fiévez (1952)

Opgeleid als filosoof in Groningen, Stockholm en Amsterdam. Specialisme taalfilosofie en ethiek. Heeft gewerkt als docent filosofie aan diverse universiteiten, verzorgt daarnaast al jaren

cursussen filosofie voor HOVO, in Limburg en elders in Nederland. Geïnteresseerden in publieke filosofie kunnen terecht in zijn filosofiecafé, iedere 2e zondag van de maand, van 14.00 uur tot 16.00 uur. Voor meer info kijk op Meet-up Filosofiecafé Maastricht.nl

Vakgebied(en): Filosofie

Titel
Datum
Plaats
Categorie
Vakgebied