drs. Jac van den Boogard

Drs. Jac van den Boogard (1950)  is vanaf de oprichting (1990) docent bij HOVO Limburg en (sinds 1982) bij vele andere (culturele) instellingen en instellingen voor volwasseneneducatie. Hij…  Lees meer >