13-12-2018 – Nieuws

Het nieuwe cursusaanbod is gepubliceerd

Namens het bestuur van de op 21 juni 2018 nieuw opgerichte Stichting HOVO Limburg nodig ik u van harte uit kennis te nemen van het gevarieerde aanbod voor het tweede semester van het cursusjaar 2018-2019. Wij hopen van harte dat u een cursus vindt die aansluit bij uw wensen. Aan de docenten van HOVO Limburg zal het niet liggen; zij hebben opnieuw veel energie gestoken in het samenstellen van het programma en hopen u in de komende maanden weer te laten delen in hun kennis, passie en ervaring. Wij wensen u een inspirerend en verrijkend semester toe.

Fijne feestdagen en vriendelijke groet,
Monique Dickhaut, voorzitter Stichting HOVO Limburg