02-04-2020 – Nieuws

Laatste nieuwsbericht!

Beste lezer(s),

Als gevolg van de Corona-crisis hebben wij alle lopende cursussen moeten staken en alle cursussen die nog niet zijn gestart, moeten annuleren. Als u deelnemer van een van de al lopende cursussen was, of zich had ingeschreven op een nog te starten cursus, hebt u hierover al bericht ontvangen. Het cursusgeld wordt uiteraard gedeeltelijk of geheel gerestitueerd. Mocht u onverhoopt geen bericht hebben ontvangen, kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Zoals in het vorige nieuwsbericht aangekondigd, zal HOVO Limburg haar activiteiten helaas moeten beëindigen. De Stichting HOVO Limburg zal blijven bestaan en wordt weer actief als daar aanleiding voor is.

Wij willen u bedanken voor uw vertrouwen en steun in de afgelopen periode en hopen dat, mochten er in de toekomst nieuwe mogelijkheden worden gevonden voor HOVO Limburg, u zich weer inschrijft voor onze cursussen.

Wij wensen u alle goeds en vooral een goede gezondheid.

Met vriendelijke groet,

HOVO Limburg