19-03-2020 – Nieuws

Nieuws HOVO Limburg!

Geachte Lezer,

Anderhalf jaar na de overname van de HOVO-activiteiten van HOVO Zuyd door de Stichting HOVO Limburg, is aangetoond dat er ook in Limburg behoefte is aan het type cursussen op academisch niveau dat HOVO aanbiedt.

Kort na de herstart was er in het voorjaar van 2019 sprake van een dal in de afzet van cursussen. Dat had deels te maken met achterstallig onderhoud met betrekking tot marketing en PR, en deels met het feit dat op zo korte termijn nog geen vernieuwd en vernieuwend programma kon worden gepresenteerd.

Inmiddels is sprake van een opgaande lijn in zowel het aantal cursisten als in het aantal aangeboden cursussen. Ook is Venlo, naast Heerlen, Maastricht en Roermond, toegevoegd als cursusplaats.

Er zijn volop ideeën over de verdere ontwikkeling van het programma. De docenten die de cursussen ontwikkelen zijn enthousiast, en de medewerkers van de Open Universiteit, verantwoordelijk voor de ondersteuning van HOVO Limburg, hebben de organisatie op orde.

De kosten voor ondersteuning, die de Open Universiteit aan HOVO Limburg in rekening moet brengen hebben een door het Ministerie van OCW verplichte opslag. Het ministerie ziet op naleving inmiddels nauwlettend toe. Dit betekent echter voor veel HOVO’s in Nederland dat zij hun exploitatie niet of nauwelijks nog kostendekkend kunnen krijgen. Er zijn in dat kader in den lande dan ook diverse fusiebesprekingen tussen afzonderlijke kleinere HOVO’s waarneembaar, omdat wellicht schaalvoordeel zou kunnen worden behaald. Ook HOVO Limburg heeft in dat kader overleg met andere HOVO-partijen gevoerd, welk overleg niet tot resultaat heeft geleid.

Feit is nu dat de kosten voor administratieve ondersteuning, marketing, PR en programma-ondersteuning bij de huidige afzet van cursussen nog niet gedekt kunnen worden door de ontvangen cursusgelden van de deelnemers. HOVO Limburg voorziet tot en met de eerste helft van 2022 een tekort dat oploopt tot € 35.000,-. Daarna zou er sprake zijn van een rendabele exploitatie. Het ontbreekt HOVO Limburg echter aan middelen om deze periode te overbruggen. Daarom is besloten de activiteiten van HOVO Limburg te staken. De Stichting HOVO Limburg blijft bestaan, en wordt weer actief als daar aanleiding voor is.

Tot slot: Vanwege de Corona-crisis zijn veel cursussen gestaakt c.q. geannuleerd. U kunt erop vertrouwen dat dit administratief en financieel zorgvuldig wordt afgewikkeld. Inmiddels wordt contact opgenomen met de betreffende cursisten.

Met vriendelijke groet,                                                                                                                                  namens de Stichting HOVO Limburg,

M.F.A. Brouwers-Dickhaut, voorzitter
Damhof, penningmeester/secretaris
Arent van der Feltz